SRO MAT/FYS: Radioaktivt henfald

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Fysik A)
 • 10
 • 15
 • 3132
 • PDF

SRO MAT/FYS: Radioaktivt henfald

SRO i Matematik A og Fysik A om Radioaktivt henfald,

Problemformulering

1.Gør rede for eksponentiel udvikling og vigtige egenskaber ved denne. Du skal specielt behandle formen b∙e-kx.

2.Undersøg eksperimentelt gammastrålings absorption i en række forskellige materialer. Der ønskes en redegørelse for de udførte forsøg og en nøje analyse og diskussion af de opnåede resultater.

3.Perspektivér kort resultaterne, for eksempel i forhold til din viden om strålingsbeskyttelse/-hygiejne.

Indhold

Abstract 3
Indledning 3
Problem formulering 4
Ekspotentiel udvikling 4
Forsøget 7
stråling 7
Aktivitet 8
Baggrundsstråling 8
Halveringstykkelse 8
Beskrivelse af forsøget 9
Fotoelektriskeffekt 10
Strålingsbeskyttelse og strålingens indvirkning på mennesket 11
Absorberet dosis 11
Konklusion 13
Bilag 15

Uddrag

Indledning

I denne rapport vil jeg gøre rede for hvad ekspotentiel udvikling er og hvilke anvendelses muligheder en sådan funktion har, jeg vil specielt gøre rede for funktionen , der svarer til en ekspotentiel funktion bare med en negativ konstant ganget på.
Jeg vil også komme ind på gammastrålingens absorption i vand og bly og redegøre for de data jeg er kommet frem til gennem målinger, jeg vil også behandle svækkelseskonstanten og halveringstykkelsen igennem de før nævnte materialer.
Jeg kommer også ind på hvad man kan gøre for at beskytte sig mod stråling, og hvordan man regner ud hvor meget stråling man er blevet udsat for, herunder også hvad ioniserende stråling er og hvad den gør ved kroppen.

Ekspotentiel udvikling
Ekspotentiel udvikling er en matematisk model man bruger til at beskrive sammenhænge mellem forskellige slags data, man siger at når noget vokser med en fast fart er funktionen ekspotentiel. En ekspotentil udvikling kan være både voksende og aftagende, for at en ekspotentiel funktion er voksende kræves det at a>1, for at en ekspotentiel funktion er aftagende kræves det at 0Køb adgang for at læse mere

SRO MAT/FYS: Radioaktivt henfald

[6]
Bedømmelser
 • 01-05-2011
  SUPER OPGAVE, har hjulpet rigtig rigtig meget
 • 03-03-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  god opgave......................
 • 05-09-2013
  den er rigtig god!!!!!
 • 07-09-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  den er god og kan bruges