SRO - Radioaktivt henfald og absorption

 • STX 2.g
 • SRO (Fysik A, Matematik A)
 • 12
 • 43
 • 6851
 • PDF

SRO - Radioaktivt henfald og absorption

SRO om radioaktivt henfald og absorption i fagene fysik og matematik. Indeholder matematiske forklaringer samt beviser på de fysiske fænomener.

Opgaveformulering:
Der ønskes en udledning af formlerne for radioaktivt henfald og absorption af radioaktiv stråling baseret på differentialregning. Begreberne halveringstid og halveringstykkelse behandles.
Gennemfør eksperimenter med henfald og absorption og diskutér, hvorvidt resultaterne er i overensstemmelse med de udledte formler og om m målt halveringstid og målt halveringstykkelse er i overensstemmelse med tabelværdier.
Angiv eksempler på radioaktivitetens praktiske betydning, f.eks. indenfor teknik, og biologi.

Indhold

1. Indledning
2. Teori: Radioaktive henfald
2.1 Teori: α-henfald
2.2 Teori: β-henfald
2.3 Teori: γ-henfald
2.4 Teori: Absorption af ioniserede stråling
3. Begreber
3.1 Begreber: Halveringstid
3.2 Begreber: Halveringstykkelse
4.1 Simulering af grafer
4.2 Simulering af graf for henfald
4.3 Simulering af graf for absorption
5. Forsøg
5.1 Forsøg: Halveringstid
5.2 Forsøg: Absorption
6. Konklusion
7. Perspektivering
8. Litteraturliste
Bilag 1 - 19

Uddrag

Indledning
Denne opgave handler om radioaktivitet eller mere specifikt radioaktive henfald og absorption. Den beskriver kort de forskellige typer radioaktive henfald, da lidt baggrundsviden om det er nødvendigt for at forstå begreberne ”halveringstid” og ”halveringstykkelse”, som er nøgleord bag fænomenerne ”henfald” og ”absorption”. Derudover beskrives den matematiske baggrund for disse begreber, og der udledes formler deraf. Opgaven forholder sig både til begreberne på et teoretisk grundlag i form af matematiske modeller og simulerede grafer og i praksis i henhold til udførte eksperimenter. Der tages stilling til, hvorvidt de praktiske forsøg følger teorien bag henfald og absorption... Køb adgang for at læse mere

SRO - Radioaktivt henfald og absorption

[2]
Bedømmelser
 • 30-09-2013
  rigtig rigtig god hjælp hvis du, ligesom jeg, hang fast.
 • 18-03-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  sdfsn kbjknlæmk læsafjkl