SRO om FN's rolle - historisk og nutidigt | Historie A og Samfundsfag B

  • STX 2.g
  • SRO (Historie A, Samfundsfag B)
  • 7
  • 14
  • 3826
  • PDF

SRO om FN's rolle - historisk og nutidigt | Historie A og Samfundsfag B

Opgaven redegører for FN's opbygning, analyserer FN som magtfaktor - med udgangspunkt i borgerkrigen i Somalia i 1991, samt vurderer hvilken rolle FN kommer til at spille i fremtiden.

Problemformulering
Der ønskes en redegørelse for FN's opbygning og institutioner, herunder den historiske baggrund for disse.
Ydermere ønskes – med udgangspunkt i selvvalgt historisk materiale – en analyse af FN som magtfaktor, herunder handlemåder i forhold til den nye, nuværende verdensorden. I analysen skal du inddrage teorier om international politik.
Afslutningsvis skal du – ud fra din historiske redegørelse og samfundsfaglige teori – vurdere hvilken rolle FN kommer til at spille i fremtiden.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave med et velformuleret sprog. 7 med pil op, fordi der var for lidt tværfaglighed.

Elevens kommentar

Jeg ville perspektivere til andre situationer hvor FN har interageret, f.eks. Irak-krigen.

Indhold

Abstract 3
Problemformulering 4
Indledning 4
Generelt om Forenede Nationer 4
Redegørelse for FN's opbygning og institutioner 5
Generalforsamlingen 5
Sikkerhedsrådet 6
Sekretariatet 6
Det Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC) 6
Formynderskabsrådet 7
Den Internationale Domstol (ICJ) 7
FN som magtfaktor 7
FN's rolle i fremtiden 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13
Kildekritik 13

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave først komme ind på hvordan og hvornår FN blev oprettet, og efterfølgende lave en redegørelse for FN's opbygning og institutioner, hvor jeg redegør for alle seks hovedorganer. Derefter vil jeg lave en analyse af FN som magtfaktor, hvor jeg vil tage udgangspunkt i borgerkrigen der herskede i Somalia i årene 1991-1994. Her vil jeg inddrage relevante teorier om international politik. Dernæst vil jeg ud fra samfundsfaglig teori og den historiske redegørelse, vurdere hvilken rolle FN kommer til at spille i fremtiden.

Generelt om Forenede Nationer
De Forenede Nationer er en mellemstatslig, international organisation med 193 medlemslande. Grundlaget for FN blev lagt under anden verdenskrig. Allerede i 1943 enedes man på et amerikansk-britisk-sovjetisk udenrigsministermøde i Moskva, om princippet om en global organisation. Den skulle være en fortsættelse af krigstidens alliance mellem demokratierne og kommunismen mod nazisme og fascisme, og give de allierede stormagter ansvaret for at opretholde freden gennem en fælles udøvelse af deres magt. Derefter blev et udkast til FN's pagt formuleret af amerikanerne , og i 1944 blev forslaget drøftet af Kina, USA, Storbritannien og Sovjetunionen under to møderunder i Washington. Den endelige Pagt blev .... Køb adgang for at læse mere

SRO om FN's rolle - historisk og nutidigt | Historie A og Samfundsfag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.