SRO - ethanolindhold i vand-ethanolblanding

  • STX 2.g
  • SRO (Fysik A, Kemi B)
  • 10
  • 11
  • 2912
  • PDF

SRO - ethanolindhold i vand-ethanolblanding

I denne opgave vil jeg indenfor kemi og fysik fortælle om ethanolindholdet i vand-ethanolblandinger. Jeg vil redegøre for opbygningen og polariteten af vand og ethanol og beskrive, hvordan men ved gaskromatografi og destillation udnytter stoffernes forskellige polaritet til separation.

For at understøtte min redegørelse af hhv. destillation og gaskromatografi, vil jeg lave to forsøg, hvor jeg i det ene vil bestemme ethanolindholdet i snaps ved hjælp af gaskromatografi og i det andet, bestemme ethanolindholdet i snaps ved hjælp af destillation.
Jeg vil redegøre for forsøgene og mine anvendte målemetoder, analysere mine opnåede data og vurdere mine resultater.

Til sidst vil jeg diskutere fordelene og ulemperne ved hhv. gaskromatografi og destillation.

Lærers kommentar

Sjusket abstract og indholdsfortegnelsen var stillet forkert op. Ellers havde det været et 12 tal.

Indhold

Indledning
Opbygning af ethanol og vand
Molekylernes form
Elektronegativitet
Destillation
Forsøg
Gaskromatografi
Forsøg
Diskussion af destillation og gaskromatografi
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Udadtil er molekyler elektrisk neutrale, men inde i molekylet kan der godt være forskydninger af elektronskyerne. Elektronskyerne kan trække hen imod et atom i molekylet og altså derved også væk fra et andet. Molekylet er stadig elektrisk neutralt, men har en positiv og negativ ende (pol). Hvis der er ladningsforskydninger i et molekyle, siger man det er polært. Hvis der ikke er ladningsforskelle, siger man molekylet er upolært.
Man kan udregne et elektronpars polaritet ud fra elektronegativitet. Elektronegativitet er altså et mål for de forskellige atomers evne til at trække elektronerne i en binding til sig og måles ud fra nogle værdier Linus Pauling har opstillet i en skala. En stor talværdi betyder at atomet er god til at tiltrække elektroner... Køb adgang for at læse mere

SRO - ethanolindhold i vand-ethanolblanding

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO - ethanolindhold i vand-ethanolblanding.