SRO - Forsøg med Svingninger

 • STX 2.g
 • SRO (Matematik A, Fysik A)
 • 10
 • 11
 • 2803
 • PDF

SRO - Forsøg med Svingninger

Dette er en Studieretningsopgave (SRO) i Fysik A og Matematik A om svingninger. Matematikdelen er næsten fuldstændig korrekt, og der er nogle fejl i fysikdelen.

Studienets kommentar

Layoutet for opgaven til at fremstå uoverskuelig og ufuldstændig. Abstract og overordet konklusionsafsnit mangler.

Indhold

Indledning: 3
Differentiering 4
Forsøg 1: Bestemmelse af en fjeders fjederkonstant 6
Forsøg 2: Forsøg med udæmpet harmonisk svingning 9
Bilag 11

Uddrag

Indledning:
I denne opgave vil jeg vise, at de fysiske observationer jeg har, kan beskrives med matematiske værktøjer, så jeg kan tolke de resultater jeg får. Jeg vil starte ud med at vise hvordan 2. ordens differentialligningen y''(t)=a*y(t) er en løsning til differentialligningen ....

Og tilsvarende for differentialligningen ...

Jeg vil derefter vise at løsningen ... kan udtrykkes om ...

Derefter vil jeg gennem et forsøg påvise sammenhængen mellem den kraft F, fjederen strækkes med, og forlængelsen x af fjederen. Jeg vil så bestemme en værdi for fjederens fjederkonstant k gennem vores forsøg.
Derefter vil jeg argumentere ud fra Hookes lov og Newtons 2. lov for, at stedfunktionen x(t) for en harmonisk bevægelse opfylder differentialligningen ... , hvorefter jeg vil vise, at en funktion af formen ... opfylder ovenstående differentialligning når ...

Som det næst sidste vil jeg forklare hvad A, B, C og D betyder ud fra mit ”sinus-fit” fra forsøget med bevægelsessensor til lod og ud fra konstanterne A, B, C og D bestemme en forskrift for ”sinus-fittet” til den harmoniske bevægelse.
Som det sidste vil jeg sammenligne forskriften for ”sinus-fittet” med løsningen til differentialligningen, som jeg allerede har fundet og se om de passer sammen for så at beskrive sammenhængen mellem amplituden og vmax... Køb adgang for at læse mere

SRO - Forsøg med Svingninger

[8]
Bedømmelser
 • 25-11-2009
  Noget af opgaven var for mit vedkommende ubrugeligt. Men det jeg kunne bruge af det var meget godt
 • 26-02-2012
  når man snakker den naturvidenskabelige arbejdsmetode mangler den meget fx konklusion
 • 27-01-2014
  den var rigtig god rapport
 • 21-04-2013
  Givet af Studerende på 5. år
  Ikke det jeg søgte men eller ok opgave