SRO om embryologi og abort

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 39
  • 12510
  • Word2003

SRO om embryologi og abort

SRO om embryologi og abort i fagene Biologi A og Samfundsfag A.

SRO'en indeholder en redegørelse for embryogenesen (fra befrugtning til 12. uge). Derudover indeholder den to perspektiveringer til sygdomme, der stammer fra misdannelser i fosterudviklingen (Downs syndrom og rygmarvsbrok).

Aborten beskrives og der er en diskussion af perspektiverne i at flytte abortgrænsen ud fra følgende artikler: "Kronik: Dansk abortlov er forældet og krænkende", "Det Etiske Råd vil fastholde abortgrænsen" og "Læger kræver abortgrænse flyttet".

Af to af artiklerne er en kommunikationsanalyse og en argumentationsanalyse.

Studienets kommentar

Fagkombinationen er ikke oplyst af eleven

Indhold

Indledning 3

Embryogenesen
- Oocytten (ægmodercellen) 4
- Befrugtningen 4
- Uge 1: Zygote, morula og blastocyst 5
- Uge 2: Niditation og den bilaminære kimskive 6
- Uge 3: Gastrulation 6
- Uge 4-8: Den embryonale periode 7
- Uge 9-12: Starten på den føtale periode 8

Downs syndrom 8

Rygmarvsbrok 10
- Diagnostik af rygmarvsbrok 10
- Årsag og arvegang til rygmarvsbrok 11

Aborten 12
- Kemisk abort 12
- Kirurgisk abort 13

En abort eller ej? 13

Det stigende antal af aborter efter 12. svangerskabsuge 16

De forskellige holdninger til udviklingen 17
- Kommunikationsanalyse 18
- Argumentationsanalyse 18

Diskussion af perspektiverne i at flytte abortgrænsen 21

Konklusion 24

Kilde- og litteraturliste 25

Bilag 1 – Fra ovulation til implantation 27
Bilag 2 – Nidation 28
Bilag 3 – De tre kimlags udvikling 29
Bilag 4 – Non-disjunction, translokation og mosaik 30

Bilag: Kronik: Dansk abortlov er forældet og krænkende 31
Bilag: Det Etiske Råd vil fastholde abortgrænsen 36
Bilag: Læger kræver abortgrænse flyttet 38

Uddrag

Indledning
Alt liv begynder med, at et væsen udvikles fra at være et fåtal af celler til at blive alt fra en bladlus til et menneske. Hvad fosteret udvikler sig til, bestemmes af det DNA, det arver fra sine forældre og dannes ud fra. Hvis DNA'et indeholder fejl, eller hvis der sker en fejl i en celledeling i udviklingen, vil det påvirke fosteret med større eller mindre misdannelser, der påvirke hele dets liv uden for livmoderens mørke, varme verden. Disse ”fejl” sker inden de første 18 uger af fosterets liv, og med ny teknologi kan mange af disse misdannelser opdages inden den 12. svangerskabsuge – og stort set alle inden 18. uge.
I den følgende opgave redegøres der for fosterets udvikling i dets første 12 uger, hvorefter fokus flyttes fra embryologien til det, som kan forårsage svangerskabsafbrydelse – misdan-nelser. Downs syndrom og rygmarvsbrok er eksempler på sådanne misdannelser, hvilke der vil blive givet en genetisk disposition og forklaring på. Derefter forklares kort den kemiske og den kirurgiske abort, som ofte er den skæbne, de misdannede fostre møder.

For nylig opdagede en kvinde ved misdannelsesscanningen i 18. svangerskabsuge, at hun ventede et barn med en misdannelse. Ikke rygmarvsbrok eller Downs syndrom, men fosteret manglede en halv underarm. Hun ansøgte derefter om abort, hvor hun fik afslag – så tog hun til England for at få foretaget aborten. Som baggrund for en diskussion gives en analyse af argumentationen og brugen af de stilistiske virkemidler i en kronik skrevet af den kvinde, der trodsede de danske love og tog til England for at abortere. I artiklen opleves hendes holdning til det danske samfunds abortsystem tydeligt gennem hendes udtryk og brug af virkemidler.
Den ovenstående hændelse har fået mange reaktioner fra forskellige grupper, hvor to af Danmarks autoritetsgrupper, lægerne og professorerne samt Det Etiske Råd, har fremlagt deres synspunkt på denne samt den danske abortlovgivning. Læger og professorer rejser abortgrænsen til debat og ønsker den flyttet til 18. svangerskabsuge, og Det Etiske Råd øn-sker abortgrænsen fastholdt ved den 12. svangerskabsuge.
De to grupper fremlægger deres argumenter og holdninger i hver deres artikler, som i føl-gende opgave vil blive analyseret både kommunikationssituationsmæssigt og med vægt på argumentationssituationen. De forskellige holdninger sættes overfor hinanden i en diskussion om perspektiverne i at flytte den nuværende abortgrænse fra 12. til 18. svangerskabsuge.

Embryogenesen
Oocytten (ægmodercellen)
Allerede i fosterstadiet producerer kvinden de æg, der mange år frem i tiden skal smelte sammen med en sædcelle og danne et foster, enten med XY-kromosomer eller XX-kromosomer ligesom hende selv. I fosterstadiet producerer hun 6-7 millioner æg, der inden puberteten er reduceret til 40.000 æg og af dem er det kun de cirka 400 stærkeste og sundeste... Køb adgang for at læse mere

SRO om embryologi og abort

[1]
Bedømmelser
  • 15-12-2010
    rigtig rigtig fin opgave