SRO om byen og dens individer

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 9
  • 13
  • 3866
  • PDF

SRO om byen og dens individer

SRO i Engelsk A og Samfundsfag A om byen og dens individer.

I opgaven undersøges hvordan livet i en storby er med særligt fokus på New York. Opgaven ser på hvilke værdier de forskellige individer har tilfælles i forskellige dele af byen.

Problemformulering:

1. Redegørelse for forskellige måder at opdele befolkningen på, og vurdering af hvilken opdeling der er mest optimal i forhold til at beskrive indbyggerne i en moderne storby.

2. Analyse og fortolkning af s. 96 Kathy Acker: New York city in 1979, 1979 og s. 132 Bret Easton Ellis: Tuesday, from American Psycho. 1991,med henblik på at vise hvilken betydning identiteten har for individet og perspektiver til s. 87 Vivian Gormick: A Ride on the New York Subway, 1979 samt, hvad du finder relevant fra vores forløb om ”Urban People”.

3. Diskussion af om man kan tale om en særlig storby-identitet på tværs af nationale og kulturelle skel?

Indhold

Abstract__________________________________________________2

Indledning________________________________________________4

Måder at opdele befolkningen på______________________________5

• Geodemografi_________________________________________5

• Glocalize_____________________________________________5

• Socialgrupper_________________________________________6

• Livsformer____________________________________________6

• De 4 livsstilsgrupper____________________________________7

Analyse og fortolkning af engelske tekster_______________________9

• New York City in 1970 by Kathy Acker____________________9
• Tuesday by Bret Easton Ellis_____________________________9

Et storbmenneske?_________________________________________11
Konklusion_______________________________________________12

Uddrag

Indledning:

”Livet i en storby”, udtrykket lyder meget simpelt, og man tænker ikke specielt brede tanker om dette emne til at starte med. Når man går rundt i en storby, som f.eks. København, ser man en masse forskellige mennesker, med hver deres baggrund, og de har alle deres egne specielle værdier i livet. Hvad man ikke tænker på er at de alle kan opdeles på den ene eller på den anden måde, Ud fra deres værdier, det område de bor i, deres valg af madvarer osv.
Dette er grundlaget for min opgave, jeg vil undersøge hvordan livet i en storby er, jeg vil specielt arbejde med storbyen New York, og se hvilke værdier de forskellige individer har tilfælles i forskellige dele af byen.

Redegørelse for forskellige måder at opdele befolkningen på:

Man kan dele befolkningen op på mange forskellige måder, alt efter hvad de skal deles op efter. Man kan vælge at fokusere på Indkomst, og få ét resultat, men hvis man vil opdele dem efter deres livsstil, vil inddelingen se helt anderledes ud. Derfor må man finde en måde at opdele befolkningen på, hvor der er taget højde for flere forskellige ”værdier”, eller kriterier.
Jeg vil nu forklare nogle eksempler på måder at opdele befolkningen på, og komme ind på hvorfor de er gode/dårlige.

Geodemografi:
Denne måde at dele befolkningen op på, går ud på at fokusere på hvilken del af byen man lever i. Man kan sammenligne den geografiske placering med værdier og livsstil. en Amerikansk undersøgelse fra 1974, hvor man ud fra stort statistisk materiale kortlagde den Amerikanske befolkning efter geografiske, indkomst- og livsstilskendetegn. Jonathan Robbin var manden bag dette, og valgte at dømme ud fra kriterierne: Social rang, mobilitet, etnicitet, familielivscyklus og bolig. Han nåede op på 40 forskellige områder hvor han kunne sætte befolkningen i ”Bås”, som hver indeholdt 0.5-6% af den amerikanske befolkning. Denne opdeling er blevet udvidet til 60 ... Køb adgang for at læse mere

SRO om byen og dens individer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.