SRO om Nirvana, Spice Girls og senmodernitet | Musik A Samf A

  • STX 2.g
  • SRO (Musik A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 12
  • 2969
  • PDF

SRO om Nirvana, Spice Girls og senmodernitet | Musik A Samf A

Studieretningsopgave (SRO) om det senmoderne samfund, og hvordan de to numre Smells Like Teen Spirit af Nirvana og Wannabe af Spice Girls afspejler dette.

Problemformuleringen lød:
1. Redegør for karakteristiske træk ved det senmoderne samfund, idet du inddrager Anthony Giddens' teori.
2. Analysèr Nirvanas "Smells like teen spirit" (1991) og Spice Girls' "Wannabe" (1996)
3. Vurdèr på hvilken måde, de 2 satser afspejler identitetsdannelsen i det senmoderne samfund.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

Der mangler en indholdsfortegnelse og en litteraturliste.

Indhold

Indledning
Det senmoderne samfund
Giddens, Anthony
Groove og melodik
Harmonik og sound
Hook, break og Gimmick
Tekst og melodi
Hook og sound
Vurdering
Konklusion
Et engelsk resumé

Uddrag

I mit redegørende niveau vil jeg fremhæve karakteristika ved det senmoderne samfunds teorier. Hovedmængden af dem vil være fra Anthony Giddens', mens jeg kort vil inddrage Thomas Ziehes teori om konsekvenserne af individualiseringen, da de komplementerer Giddens fint.
Analyseniveauet er delt lige over i to, hvor jeg vil analysere relevante dele af Hhv. Wannabe og Smells like teen spirit. Mit håb er gennem det vurderende niveau at finde sammenhænge mellem samfundsudviklingen og de to satser. Løbende vil der forekomme fodnoter hvor kilder er betegnet med forkortelser som LID, RTR og flere. Hvad forkortelserne betyder kan ses i litteraturlisten. Jeg har endvidere vedlagt noderne til de to satser for læserens bekvemmelighed... Køb adgang for at læse mere

SRO om Nirvana, Spice Girls og senmodernitet | Musik A Samf A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.