Projekt om Udkantsdanmark

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 6
 • 2367
 • PDF

Projekt om Udkantsdanmark

Projekt om Udkantsdanmark – Det skæve Danmark

P1 projekt på samf. Basis Aarhus Universitet.

Problemformulering

1) Hvorfor flytter Danmarks unge og veluddannede væk fra yderområderne?

Elevens kommentar

Skrive en bedre konklusion

Studienets kommentar

Samfundsvidenskabeligt basisår 2010.

Indhold

Problemformulering
Hvorfor flytter Danmarks unge og veluddannede væk fra yderområderne?
Indledning:
Overvejelser over valgt problemformulering
Problemformulering
Hypotese
Arbejdsspørgsmål
Diskussion og definition af problemformuleringens centrale begreber
Socialklasser:
Udkantsdanmark:
Afgrænsning
Eventuel metode til løsning af problemformuleringen
Hvad der tidligere er skrevet om emnet
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Globalt set er Danmark ikke et land med stor økonomisk ulighed og høj grad af fattigdom. Til gengæld tyder det på, at vi stille og roligt bevæger os hen imod en større splittelse af det geografiske Danmark. Der er stor tilbagegang i nogle områder, mens andre blomstrer op og gennemgår en rivende udvikling. Denne splittelse har ført, til det vi kender som Udkantsdanmark eller Danmarks yderområder, hvilket det kaldes i daglig tale. Dette er et begreb, vi har været bekendt med længe. Yderområderne er det vestlige og sydlige Jylland, øerne Læsø, Samsø, Langeland, Lolland og Bornholm. Ifølge Gregers Kronborg opstod begrebet ”udkantsdanmark” for omkring 50 år siden. Udviklingstendensen i dette område har igennem de seneste årtier gået i retningen af befolkningsnedgang. Indbyggerne i yderområderne flytter til de større byer, hvor mulighederne for uddannelse og arbejde er markant bedre.

Dette er en udfordring både i social, planlægningsmæssig, kulturel og økonomisk sammenhæng. Affolkningen betyder, at det bliver vanskeligere at opretholde og udvikle arbejdspladser i de små lokalsamfund. Kommunernes indtægtskilde bliver mindre, fordi arbejdskraften forsvinder i takt med virksomhederne lukker. De små landsbyer bliver påvirket af affolkningen, da der bliver færre og færre indbyggere, og derfor forfalder de små landsbyer i yderområderne. Dette resulterer bl.a. i lukninger af landsbyskoler, da de ikke længere er rentable at holde åbne. Alt i alt har dette den betydning, at boligerne ikke bliver vedligeholdt som før i tiden og står derfor og forfalder, hvilket forværrer bybilledet. Områderne bliver som følge af disse problemer omtalt negativt og vurderet uattraktivt. Problemet opstår som følge af den negative ladning udtrykket udkantsdanmark har fået. Problemet med den opfattelses er, at kan tage mange år at ændre, da det ligger dybt i danskernes underbevidsthed, at et udkantsområde ikke er et attraktivt sted at bo. Dette er sket bl.a. på grund af mediernes dækning af et kulturelt og socialt uddøende område, hvor udbuddet af uddannelse, erhverv og kultur er meget mindre end i byerne. Denne opfattelse betyder, at potentielle tilflyttere fortsætter videre til andre steder i deres søgning på boliger, hvor områdets gode status skinner mere igennem. De faldefærdige huse i de uattraktive områder bliver dog... Køb adgang for at læse mere

Projekt om Udkantsdanmark

[1]
Bedømmelser
 • 04-02-2011
  Givet af Studerende på 2. år
  Ok opgave, lidt for kort.