[2]

Adfærd | Fællesdel | Vejledende opgavesæt 2

Her finder du vores opgavehjælp til fællesdelen fra det vejledende opgavesæt 2 “Adfærd” fra 2019. Du kan bruge opgavehjælpen som en hjælp til din egen opgave.

Opgaveformuleringerne er:

Opgave 1a. Hvad kan der på baggrund af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem prisen på cigaretter og andel rygere i udvalgte lande? Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem prisen på cigaretter og andel rygere i udvalgte lande. Du skal i besvarelsen anvende viden om markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf.

Opgave 1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge vedrørende partivalg, uddannelse og holdning til til Udkantsdanmark, der kommer til udtryk i tabel 2. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse og relevante beregninger.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Uddrag fra besvarelsen af opgave 1a

Figur 1 viser, at sammenhængen mellem prisen på cigaretter og andelen af rygere er negativ. Hældningskoefficienten er -0,19, hvilket betyder, at når prisen på cigaretter øges med 1 kr., så falder andelen af rygere med -0,19 procentpoint. En prisforøgelse på cigaretter vil altså føre til en lavere efterspørgsel på cigaretter. En politisk afgift på cigaretter vil derfor sandsynligvis have en effekt på efterspørgslen på cigaretter. Dog kan vi ikke udtale os om effekten af stigende priser over 45 kr., da vi kun har to observationer herover...

Uddrag af besvarelsen af opgave 1b

Hypotese 1

Højtuddannede mener i højere grad end lavtuddannede, at Udkantsdanmark får for mange penge, fordi højtuddannede er bosat i byerne.

Begrundelse

13,2 % af respondenterne med en lang videregående uddannelse mener, at Udkantsdanmark får for mange penge, mens kun 5,1% af respondenter med en folkeskoleuddannelse har denne holdning. Årsagen er sandsynligvis, at højtuddannede i højere grad bosætter sig i større byer. Dels fordi uddannelsesstederne typisk er placeret i større byer, men også fordi der er flere jobs rettet mod højtuddannede. Højtuddannede har derfor en økonomisk interesse i, at flere af statens penge går til de større byer, hvilket kommer til udtryk i deres holdning til Udkantsdanmark...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Adfærd | Fællesdel | Vejledende opgavesæt 2

[2]
Bedømmelser
  • 11-03-2020
    Givet af 3.g'er på STX
    ?
  • 22-10-2022
    Givet af 3.g'er på STX