Wegner og pladetektonik | Rapport | Naturgeografi C

  • STX 2.g
  • Naturgeografi C
  • 10
  • 8
  • 2117
  • PDF

Wegner og pladetektonik | Rapport | Naturgeografi C

Rapport i Naturgeografi C, som er en besvarelse af en række spørgsmål omhandlende pladetektonik, Alfred Wegner og Arthur Holmes.

Rapporten behandler følgende områder:

1. En redegørelse for Wegners hypotese om kontinental drift. samt understøttende observationer.
2. Arthur Holmes nye forklaringsmodel.
3. Drivkraften bag pladetektonik samt opstående pladegrænser herunder.
4. Forklaringer af forskellige pladegrænser, samt observationer.
5. Hvordan pladernes bevægelses hastighed måles.

Indhold

s. 1: forside
s. 2: indholdsfortegnelse
s. 3: Wagners hypotese
s. 4: Wagners hypotese og Arthur Holmes nye forklaringsmetode
s. 5: Arthur Holmers nye forklaringsmetode
s. 6: drivhuskraften bag pladetektonikken
s. 7: drivhuskraften bag pladetektonikken og divergerende og konvergerende pladegrænser samt transforme forkastninger
s. 8: divergerende og konvergerende pladegrænser samt transforme forkastninger
s. 9: pladernes bevægelseshastighed, samt vurdering af tekst materiale og illustrationer.
s. 10: kildeliste

Uddrag

Alfred Wegner som blev født i 1880, og som døde i 1930, var en tysk meteorolog/videnskabsmand. Alfred Wegner kom i 1912 frem med en hypotese som han kaldte kontinentaldrift. Efter hans mening skulle de kontinenter vi kender i dag, som ligger på hver sin side af Atlanterhavet, skulle engang have hængt sammen og dannet et stort superkontinent – Pangaea. Det var en hypotese næsten alle geologer i den tid latterlig gjorde. Der gik mange år efter Wagners død, før fagmiljøet fandt ud af at Wegners hypotese var korrekt.
Wegner begrundede...

---

I 1828 kom Artur Holmes med en model der beskrev kontinentaldrift. Han lavede altså en videre udvikling af Wegners model. . Han mente at både kontinenterne og jordens skorpe bevægede sig. Dette skulle ske via såkaldte konvektionsstrømme, i form af opvarmning og nedkøling af kappen. Når et stof bliver opvarmet udvider det sig, og hvis det bliver nedkølet, bliver det mindre. Derfor kan der ske visse op-strømninger og ned-trækninger hvor skorpen blev henholdsvis nedkølet og opvarmet. Denne rotation kan sammenlignes med...

---

Drivkraften kaldes konvektion. Konvention er forklaret tidligere i opgaven, men et eksempel på Konvektion, kan blive sammenlignet med vand bliver opvarmet, på en kogeplade. Dette sker altså med alt væske der bliver opvarmet. Denne rotation i kogepladen sker jo netop, fordi det varme vand er lettere end det kolde og søger derfor opad og det kolde vand er tungere end det varme og søger derfor nedad. Hvis varmen kommer nedefra, vil det opvarmede vand derfor gå op og det kolde vil gå ned. Dette skaber disse roterende bevægelser. Hvis man lægger ... Køb adgang for at læse mere

Wegner og pladetektonik | Rapport | Naturgeografi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.