Pladetektonik - Rapport i Naturgeografi

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 12
  • 10
  • 2803
  • PDF

Pladetektonik - Rapport i Naturgeografi

Rapporten indeholder en beskrivelse af pladetektonikteorien samt en uddybelse af de processor, der finder sted i forbindelse med pladetektonikken. Vi kommer også omkring vulkanisme inden for pladetektonikken.

Indhold

Gør rede for, hvad pladetektonikteorien går ud på.
Diskuter, i hvor høj grad teorien kan forklare de forskellige geologiske processer, som optræder ved forskellige typer af pladegrænser.
Vurder, hvad yderlig forskning i pladetektonik kan betyde for Jordens samfund.

Uddrag

Mistanken om, at kontinenterne ikke altid har ligget, hvor de ligger i dag, har eksisteret længe. Så tidligt som i starten af 1600-tallet var den bemærkelsesværdige lighed mellem kystlinjerne på hver side af Atlanterhavet bemærket. Det så ud til, at de afrikanske og sydamerikanske kontinenter engang havde hængt sammen, men var blevet revet fra hinanden af vældige kræfter... Køb adgang for at læse mere

Pladetektonik - Rapport i Naturgeografi

[1]
Bedømmelser
  • 11-12-2013
    Tak for hjælpen.....