Personligt lederskab | Synopsis

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 10
 • 3105
 • PDF

Personligt lederskab | Synopsis

Synopsis om personligt lederskab med udgangspunkt i spørgsmålet:

"Hvordan kan jeg som leder medvirke til at fremme solidariteten, når nyansat personale med nedsat fysisk arbejdsevne skal integreres i den etablerede personalegruppe som fuldgyldige medlemmer?"

Studienets kommentar

Diplomuddannelsen i ledelse 2009.
DFH – videreuddannelse - Diplomuddannelse i ledelse- Det personlige lederskab

Indhold

1: Temaet og dets kontekst s. 1
2: Problemformulering og centrale problemstillinger s. 2
3: Teorifragmenter s. 4
4: Empiri s. 5
5: Tilrettelæggelse af projektarbejdet s. 6
6: Professionel kompetenceudvikling og erfaringer fra arbejdet med synopsen s. 7
7: Litteraturliste s. 8

Uddrag

1: Temaet og dets kontekst

Tema:
Det overordnede tema for denne synopsis er en personlig ledelsesmæssig udfordring om implementering af solidaritet når nyansatte skal integreres i en etableret personalegruppe.

Den pågældende personalegruppe kan groft deles op i to; dels en meget stabil gruppe af faglærte fastansatte, dels en gruppe medarbejdere tilknyttet institutionen på forskellige vilkår i varierende perioder, herunder studerende, elever, personer i flex-job, virksomhedspraktikanter, ufaglærte afløsere, mv..
Det fastansatte personale stilles overfor store udfordringer i mødet med kolleger ansat på særlige vilkår, når høj faglighed såvel som et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for kvaliteten af den leverede pleje.
Det specifikke tema vil være implementering af solidaritet i personalegruppen når kolleger med nedsat fysisk arbejdsevne skal integreres i gruppen af fastansat personale.

Kontekst:
Synopsens kontekst er Områdecenter Trye, som er en integreret ordning under Thisted Kommunes ældreafdeling. Med Serviceloven som grundlag arbejdes der ud fra de politisk vedtagne kvalitetsstandarder

Trye består af et områdecenter med 20 beboere samt et tilhørende hjemmeplejedistrikt, hvor 50 borgere modtager hjælp.
Den faste personalestab på Trye udgøres af 26 fastansatte: to sygehjælpere, 11 social- og sundhedshjælpere, fem social- og sundhedsassistenter, tre sygeplejersker, beskæftigelsesvejleder, køkkenassistent, sekretær, pedel samt områdeleder... Køb adgang for at læse mere

Personligt lederskab | Synopsis

[8]
Bedømmelser
 • 16-01-2011
  Givet af Studerende på 1. år
  Opgaven hjalp mig til at overskue hvordan jeg kunne bygge en synopsis op.
 • 30-04-2010
  ok,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 • 03-04-2017
  Givet af Studerende på 2. år
  Giver et godt overblik
 • 01-04-2012
  Givet af Studerende på 1. år
  Gav et godt indblik i opsætning af opgave