Notater til kap. 2-7 i Grundlæggende Finansiering fra Systime.

 • HHX 2. år
 • Finansiering C
 • Ingen givet
 • 39
 • 10042
 • PDF

Noter: Notater til kap. 2-7 i Grundlæggende Finansiering fra Systime.

Notater til kap 2-7 i Grundlæggende Finansiering - Systime.

- Pengeinstitutter
- Obligationer
- Realkreditinstitutter
- Rentedannelse
- Aktier
- Finansielle investeringer

Indhold

2. Pengeinstitutter 3
2.1 Rentemarginal: 4
2.2 Låneformer 4
2.2.1 Annuitetslån 4
2.2.2 Serielån 5
2.2.3 Stående (fast) lån 5
2.2.4 Sammenligning af de tre låneformer 6
2.3 Ind- og udlånskonti 7
2.3.1 Bankkonto, anfordring 7
2.3.2 Bankkonto, aftaleindlån 7
2.3.3 Boliglån, billån og forbrugslån 8
2.3.4 Kassekredit 8
2.3.5 Byggelån 8
2.3.6 Udlandslån 9
2.3.7 Garantistillelse 9
2.4 Debitorvurdering 9
2.4.1 Vurdering af privatkunder 9
2.4.2 Vurdering af virksomheder 10
2.5 Prisen for de forskellige bankprodukter 10
3. obligationer 11
3.1 Obligationsudstedelse 11
3.2 Obligationsbegreber 12
3.3 Obligationstyper 12
3.4 Rentebegreber 13
3.5 Markedsrente, obligationskurser og effektiv rente 13
4. Realkreditinstitutter 13
4.1 Realkreditobligationer 14
4.1.1 Udstedelse af realkreditobligationer 14
4.1.2 Amortisationsform 15
4.1.3 Effektiv rente 15
4.2 Obligationslån og kontantlån 16
4.3 Fastforrentede lån og rentetilpasningslån 16
4.3.1 Fastforrentede lån 16
4.3.2 Rentetilpasningslån/flexlån 17
4.3.3 Indekslån 17
4.4 Andre valg og beslutninger 17
4.4.1 Afdragsfrie lån 17
4.4.2 Rentefrihed 18
4.4.3 Lån med renteloft 18
4.4.4 Kurssikring 18
4.4.5 EURO-lån 18
4.5 Indfrielse eller konvertering af et realkreditlån 18
4.5.1 Indfrielse af et realkreditlån 18
4.5.2 Konvertering af et realkreditlån 19
4.6 Mulighed for indfrielse og konvertering af realkreditlån 20
4.6.1 Rentetilpasningslån 20
4.6.2 Fastforrentede lån 20
4.6.3 Hvis renten i samfundet stiger 20
4.7 Omkostninger ved et realkreditlån 20
4.8 Valg af realkreditlån 20
5. Rentedannelse 21
5.1 Nationalbanken 21
5.1.1 At passe på kronen 21
5.1.2 Pengepolitik 22
5.2 Rentedannelse generelt – her og nu 22
5.3 Rentedannelse og inflation 23
5.3.1 Inflationsbekæmpelse 23
5.3.2 Inflationens betydning for finansieringsvalget 23
5.4 Rentedannelse og økonomisk vækst 23
5.5 Rentedannelse indenfor EU 24
5.6 Rentedannelse og valutakursudvikling 25
5.7 Rentedannelse over Atlanten 25
5.8 Forholdet mellem den korte og den lange rente 25
6. Aktier 26
6.1 Aktieselskaber 26
6.2 Aktiebegreber 26
6.3 Aktieklasser 26
6.4 Børsintroduktion 27
6.5 Krav til et børsnoteret selskab 28
6.6 Kapitaludvidelse 28
6.7 Kapitalnedsættelse 29
6.8 Afrunding 29
7. Finansielle investeringer 29
7.1 Investering i værdipapirer 29
7.1.1 Hvorfor investere i værdipapirer 29
7.1.2 Investeringstyper 29
7.1.3 Københavns Fondsbørs 29
7.1.4 Investorprofil 30
7.2 Investering i aktier 30
7.2.1 Aktiemarkedet 30
7.2.2 Nyttige internetadresser m.v. 30
7.2.3 Risiko og afkast 31
7.2.4 Fortjeneste på en aktie 31
7.2.5 Forhold som øver indflydelse på børskursen 31
7.2.6 Regnskabsrelaterede nøgletal 33
7.2.7 Børsrelaterede nøgletal 34
7.2.8 Andre analyser 34
7.3 Investeringsforeninger 36
7.4 Obligationer 36
7.4.1 Obligationsmarkedet 36
7.4.2 Rentebegreber 36
7.4.3 Fortjeneste på en obligation 37
7.4.4 Vurdering af obligationer 37
7.4.5 Forhold, som påvirker obligationskurserne 37
7.4.6 Overvejelser inden en obligationsinvestering 37
7.5 Futures og optioner 37
7.5.1 Futures 37
7.5.2 Optioner 38
8. En virksomheds balancestruktur 38
8.1 Investering og finansiering 38
8.2 Den vertikale balancestruktur 38
8.3 Den horisontale balancestruktur 39

Uddrag

2. Pengeinstitutter
• Pengeinstitutter = banker og sparekasser
• Banker og sparekasser er i dag drevet ud fra samme regelsæt, hvilket tidligere ikke var tilfældet. Derfor er der reelt ikke forskel på banker og sparekasser.
• I Danmark er der ca. 170 banker og sparekasser.
o Danske Bank – too big to fail – staten vil ikke lade banken gå konkurs, da det vil være uoverskueligt
o Nordea – too big to fail
o Jyske Bank
o Sydbank
o Alle de små og Sydbank har en aftale, så de uddanner folk ”sammen”, har samme it systemer osv. fordi de ikke er store nok til selv at ordne de ting.
• Pengeinstitutter udøver i dag tre væsentlige funktionen:
o Kreditformidling
o Betalingsformidling
o Risikoformidling

Kreditformidling:
• Bankernes primære opgave
• Traditionelle udlån
• Udlandslån
o Har de senere år haft en stigende betydning... Køb adgang for at læse mere

Notater til kap. 2-7 i Grundlæggende Finansiering fra Systime.

[9]
Bedømmelser
 • 10-03-2016
  Stor hjælp... Noterne kommer godt rundt om det hele, og de er til at forstå
 • 09-12-2015
  Rigtig godt - lige hvad jeg skulle bruge til eksamen
 • 03-12-2013
  Gode noter, kan godt bruges.
 • 01-10-2013
  flotte noter, helt sikker brugbart :-)