SOP om DSV i Afsætning og Virksomhedsøkonomi A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 12
 • 40
 • 8950
 • PDF

SOP om DSV i Afsætning og Virksomhedsøkonomi A

SOP'et indeholder en analyse af DSV, samt omfattende informationer om DVS. I opgaven indgår bl.a. en strategisk analyse, en regnskabsanalyse af virksomheden, en undersøgelse af logistisk effektivitet samt en vurdering af fremtidsudsigter for firmaet.

Opgaveformulering

Der ønskes en kort beskrivelse af virksomheden DSV A/S.

Dernæst ønskes en virksomhedsanalyse af DSV A/S, med særlig vægt på en den logistiske effektivitet, samt en brancheanalyse.

Med udgangspunkt i analyserne, skal der tages stilling til, hvilke strategiske muligheder virksomheden bør udnytte for at fastholde eller styrke sin position indenfor branchen.

For at kunne besvare ovenstående hovedspørgsmål, er der følgende underspørgsmål der bør besvares inden:
• Hvad er DSV’s stærke og svage sider, og hvilke muligheder og trusler kan påvirke DSV’s indtjening?
• Hvordan har DSV’s rentabilitet, samt logistiske effektivitet udviklet sig?
• Hvilke fordele og konsekvenser har DSV’s vækststrategi medført?

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1.0 Indledning 5
1.1 Problemformulering 6
1.2 Afgrænsninger 6
1.3 Metode 6
1.4 Struktur 7
2.0 Præsentation af DSV a/s 8
2.1 Koncernens historie 8
2.2 Udviklingen i DSV fra 2002 til 2006 8
2.3 Koncernen i dag 9
2.3.1 DSV road 9
2.3.2 DSV air & sea 10
2.3.3 DSV solutions 10
2.3.4 Vision og forretningskoncept 10
2.3.4.1 Vision 10
2.3.4.2 Forretningskoncept 11
3.0 Strategisk analyse 12
3.1 Pest-analyse 12
3.1.1 Politik og lovgivning 12
3.1.1.1 Køre- og hviletid 12
3.1.1.2 Miljølovgivning 12
3.1.1.3 Afgifter 12
3.1.2 Økonomi 13
3.1.2.1 Konjunkturen i Europa 13
3.1.2.2 Olieprisen 13
3.1.2.3 Valutakurser 13
3.1.3 Teknologi 14
3.1.3.1 Miljø 14
3.1.3.2 Informationsteknologi 14
3.2 Brancheanalyse 14
3.2.1 Porter's 5 forces 14
3.2.1.1 Truslen fra nye udbydere 14
3.2.1.2 Truslen fra leverandører 15
3.2.1.3 Truslen fra købere 15
3.2.1.4 Truslen fra udbydere af substituerende produkter 15
3.3 Analyse af markedsandel og mulighed for vækst 16
3.3.1 Alternativ bostonmodel 16
3.3.1.1 DSV's markedsandele og mulighed for vækst 16
3.4 Vækststrategier 17
3.4.1 Integration 17
3.5 Delkonklusion 18
3.5.1 SWOT-analyse 18
4.0 Regnskabsanalyse 20
4.1 Forudsætninger 20
4.2 Rentabilitetsanalyse 20
4.2.1 Afkastningsgraden (ag) 20
4.2.2 Overskudsgraden (og) 20
4.2.3 Aktivernes omsætningshastighed (aoh) 21
4.2.4 Gældsrenten 21
4.2.5 Egenkapitalens forrentning (ekf) 21
4.2.6 Sammenfatning på rentabiliteten 21
4.3 Indtjeningsevnen 21
4.3.1 Overskudsgraden 22
4.3.2 Nettoomsætning og variable omkostninger 22
4.3.3 Nettoomsætning og kapacitetsomkostninger 22
4.3.4 Sammenfatning af indtjeningsevnen 23
4.4 Kapitaltilpasningsevnen 23
4.4.1 Kapitaltilpasning i forhold til aktivitet 23
4.4.2 Kapitaltilpasning i forhold til finansiering 23
4.4.3 Sammenfatning af kapitaltilpasningsevnen 24
4.5 Regnskabskonklusion 24
5.0 Logistisk effektivitet 25
5.1 Leveringsservice 26
5.1.1 Leveringstid 26
5.1.2 Lagerservicegrad 26
5.1.3 Leveringstidsoverholdelse 26
5.1.4 Leveringsfleksibilitet 27
5.1.5 Leveringsinformation 27
5.1.6 Sammenfatning af leveringsservice 27
5.2 Logistikomkostninger 28
5.2.1 Lageromkostninger 28
5.2.2 Transportomkostninger 28
5.2.3 Emballage- og håndteringsomkostninger 28
5.2.4 Administrative omkostninger 29
5.2.5 Mangelomkostninger 29
5.3 Analyse af logistisk effektivitet 29
5.3.1 Afkastningsgrad 29
5.3.2 Overskudsgraden 30
5.4 Konklusion 30
6.0 Fremtidsudsigter 31
6.1.1 Nye opkøb 31
6.1.2 Fokusering på integration 32
7.0 Hovedkonklusion 32
8.0 Litteraturliste 34
8.1 Bøger 34
8.2 Publikationer 34
8.3 Artikler 35
8.4 Internetsider 35
9.0 Bilag 36
Bilag 1, Du-Pont pyramiden 36
Bilag 2, Nøgletal 37
Bilag 3, Porter's 5 forces 39
Bilag 4, Forklaring af boston modellen 40
Bilag 5, Resultatopgørelse 40
Bilag 6, Balance 41

Uddrag

1.0 Indledning:
DSV-koncernen har siden grundlæggelsen i 1976 været under store forandringer. Fra at være en mindre transportvirksomhed, har DSV udviklet sig til, at være blandt de største aktører på det nordiske transportmarked.

Dette kan bedst belyses via DSV's aktie, som fra april 1996 til april 2006 er blevet styrket med 2.500 pct..
Det kaldes for en succeshistorie for det danske erhvervsliv og ikke mindst transportbranchen, og måden dette har kunnet lade sig gøre, er ved opkøb af andre virksomheder indenfor branchen.

I den anledning kan det være interessant, at lave en virksomhedsanalyse, for at analysere hvilke fordele, samt konsekvenser denne strategi har medført og hvilke trusler DSV A/S står overfor, for at kunne fastholde eller styrke sin nuværende position inden for branchen i fremtiden.

1.2 Afgrænsninger
Rapporten afgrænses til en regnskabsanalyse på en 5-årig periode fra 2002 til 2006.
DSV koncernen består af over 100 datterselskaber, og analysen vil derfor foregå på koncernbasis og de SBU'er den er inddelt i. Der afgrænses derfor fra en dybere beskrivelse og analyse af datterselskaberne.
Konkurrenterne vil kun blive analyseret på er overordnet niveau, og der afgrænses fra en analyse af de enkelte konkurrenter.
Grundet telefonsamtale med DSV, hvor der blev lovet indsigt i logistikoplysninger, hvilket de trak i land, er denne del baseret på forudsætninger ud fra nøgletal og forventninger.

1.3 Metode
For at være i stand til at besvare problemformulering, vil jeg som nævnt ovenover skulle besvare et antal underspørgsmål. For at skabe overblik og systematik over dette, vil jeg benytte aktuelle teorier, som jeg enten vil henvise til via en fodnote eller skitsere i form af en model, som er vedlagt i form af et bilag.
Alle teorier er baseret på Trojka's lærebøger i henholdsvis VØ og afsætning... Køb adgang for at læse mere

SOP om DSV i Afsætning og Virksomhedsøkonomi A

[11]
Bedømmelser
 • 06-12-2010
  Rigtig god :) kan helt klart anbefaldes til dem der har om det emne :) /Henrik
 • 05-04-2010
  jeg synes at opgaven kom godt omkring området og infriede hvad jeg ledte efter
 • 27-03-2012
  -------------------------------------------------------
 • 03-02-2012
  middel opgave................

Materialer relateret til SOP om DSV i Afsætning og Virksomhedsøkonomi A.