Newtons 2. lov | Rapport | Fysik B

 • HTX 2. år
 • Fysik B
 • 12
 • 9
 • 1427
 • PDF

Newtons 2. lov | Rapport | Fysik B

Rapporten er en gennemgang af Newtons 2. lov, idet der gøres rede for loven og, hvorledes den kan benyttes i virkelighedsnære sammenhænge. Endvidere er det opgavens formål at eftervise loven, idet der udføres et eksperimentelt forsøg, hvorved resultater fra disse sammenlignes med teorien; derved er vi i stand til at vurdere lovens validitet.

Lærers kommentar

Fin rapport, der kommer igennem det nødvendigt og kommer frem til fornuftige resultater. Det eneste sted du støder på problemer er i din vurdering af fejlkilder. Samtlige af dine fejlkilder er egentligt usikkerheder.

Studienets kommentar

Formålet er fejlformuleret. Det giver ingen mening, hvad der står, selvom betydningen fremgår.
I beskrivelsen er et korrekt formål medtaget

Indhold

Formål:
Teori:
Fremgangsmåde:
Forsøgsopstilling:
Resultater:
Måleusikkerhed:
Fejlkilder:
Diskussion / Efterbehandling af forsøget:
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag

Fremgangsmåde for Newtons 2. lov:
1. Vognen, vægtene og loddet vejes.
2. Vi forbinder vognen med loddet vha. af noget snor og sætter Vognen på luftpudebanen bliver trukket tilbage så det fastgjorte lod lige akkurat rører hjulet.
3. Der tændes for luftpudebanen.
4. For at få luftpudebanen til at være vandret, undersøger vi, hvorvidt luftpudevognen glider til nogen side af sig selv oven på luftpudebanen.
5. Kameraet sættes til at filme.
6. Få sekunder efter slippes vognen, der ligger på luftpudebanen.
7. Forsøget gentages optil 3 gange og den bedste film udvælges og efterbehandles... Køb adgang for at læse mere

Newtons 2. lov | Rapport | Fysik B

[10]
Bedømmelser
 • 09-05-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Endnu en opgave som er god. Den er til til stor hjælp og meget let at forstå.
 • 22-05-2011
  meget god ..................................................
 • 02-05-2018
  Givet af 2.g'er på STX
  (y)
 • 25-03-2014
  ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss