Arkimedes lov | Rapport | Fysik B

  • STX 3.g
  • Fysik B
  • 10
  • 8
  • 1088
  • PDF

Arkimedes lov | Rapport | Fysik B

Rapport i Fysik B, som er skrevet med formålet at påvise Arkimedes lov. Rapporten indeholder et teoriafsnit, hvor der redegøres for Arkimedes lov og efterregning af resultater, hvilket er foretaget i Maple.

Lærers kommentar

Kommentar fra læreren med i opgaven.

Indhold

Formål
Teori
Hypotese
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Fejlkilder og måleusikkerheder
Konklusion

Uddrag

Teori
Man kan undre sig over, hvordan det kan være, at løfte noget i vand kan føles lettere end at løfte noget
på jord.1 Dette problem løste Arkimedes lov via denne formel: !!" = !!æ!"# ∗ !!"#$%&#' ∗ !
Når et legeme befinder sig i vand, så vil det omkringliggende vand påvirke legemet med en opad rettet
kraft.
...
Hypotese
• Vi går ud fra, at Arkimedes lov omkring opdriften af et legeme synket ned i vand er lig med
vægten af den fortrængte væske, altså at formlen for Arkimedes lov er sand.
...
Fremgangsmåde
1) Et aluminiums lod på 100 gram hænges op i et Newtonsmeter, hvortil
tyngdekræften måles. Herefter beregnes V ud fra densiteten af aluminium.
Loddet sænkes nu ned i vand samtidig med at loddet stadig hænger i
Newtonmeteret. Snorkræften beregnes nu. Alle beregninger foretages i
computerprogrammet Maple.
...
Fejlkilder og måleusikkerheder
Det er altid vigtigt at overveje og analysere på mulige og fremstående fejlkilder, inden man
konkluderer på sine beregninger. Kilderne har mulighed for, at udgøre en forskel for det endelige
resultat og den konklusionen kan derved blive ukorrekt, hvorved formålet med den undersøgelse man
har foretaget vil gå i vasken.
... Køb adgang for at læse mere

Arkimedes lov | Rapport | Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.