Newtons 2. lov og Atwoods faldmaskine

  • STX 3.g
  • Fysik B
  • 12
  • 7
  • 1430
  • PDF

Rapport: Newtons 2. lov og Atwoods faldmaskine

Opgaven er en rapport i Fysik B om Atwoods faldmaskine og Newtons 2. lov med udgangspunkt i temaet kinematik.

Formålet med forsøget er at eftervise Newtons 2. lov ved konstant masse.

Indeholder relevant teori for forsøget, metode, resultater, databehandling, fejlkilder og konklusion.

Lærers kommentar

Rigtig fin opgave.

Elevens kommentar

Under udledningen af ligningen burde jeg havde pointeret, at S var snorkraften i mit system.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur og billede af forsøgsopstillingen
Forsøgsgang
Resultater
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Relevant teori for forsøget, der skal udføres, er primært teori om Newtons love. Derudover vil der i forbindelse med teoriafsnittet også udledes et udtryk for accelerationen af et system bestående at to masser ophængt i en masseløs snor om en trisse. Det antages, at der ikke er gnidning i systemet. Afslutningsvis vil teoriafsnittet også indebære nogle svar omkring dette system på de spørgsmål, der blev stillet i forsøgsvejledningen.

Isaac Newton fremsatte i 1687 tre love for fysisk bevægelse. Disse love skulle vise sig at være grundlæggende angående beskrivelse af makroskopiske legemers bevægelse, når de er under ind-flydelse af kræfter. Det vil sige, at Newtons love fortæller os hvordan et legeme bestående af mange atomer bevæger sig... Køb adgang for at læse mere

Newtons 2. lov og Atwoods faldmaskine

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Newtons 2. lov og Atwoods faldmaskine.