NV-Rapport - Vulkaner, magma og mineraler

NV-Rapport - Vulkaner, magma og mineraler

Rapporten er skrevet i NV (Naturvidenskabeligt grundforløb) og undersøger vulkaner, magma og mineraler. Rapporten er skrevet i fagene naturgeografi og kemi. Vi kommer ind på forskellige former for pladerande, vulkaner ved pladegrænserne og mineraler og magma.

Indhold

Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Bilag

Uddrag

Konstruktive pladerande er to plader, som bevæger sig væk fra hinanden. I det bevæger sig fra hinanden, dannes der ny oceanbund pga. vulkansk aktivitet. Noget af magmaen stiger endda helt op til havbunden og danner undersøiske vulkaner. Her er der også tale om ”Black Smokers” hvilket er vand, som opvarmes af det varme magma og bliver overophedet og opløser mange mineraler. Vandet kommer ud i havet igen gennem små skorstene dannet af udfældede mineraler og er ofte sort. Vulkaner ved konstruktive pladerande er sjældent eksplosive, da der ikke bygges et stort tryk op, fordi magmaen nemt kan bryde igennem. Den Midtatlantiske højderyg kan bl.a. defineres som en konstruktiv pladerand. Et andet eksempel er Island, som ligger på en konstruktiv pladerand, hvor der er høj bestanddel af vulkaner... Køb adgang for at læse mere

NV-Rapport - Vulkaner, magma og mineraler

[1]
Bedømmelser
  • 04-05-2011
    udemærket. den kan bruges rigtig godt som opgave til naturgeografi