SOP om Manhattan-Projektet i Fysik A og Engelsk A

 • HTX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Fysik A, SOP)
 • 10
 • 22
 • 7155
 • PDF

SOP om Manhattan-Projektet i Fysik A og Engelsk A

SOP på HHX, som omhandler Manhattan-Projektet, og er skrevet i Fysik A og Engelsk A.

Opgaven gennemgår Manhattan-projektets fødsel, og gør kort rede for begivenhederne der førte til at projektet blev påbegyndt, hvorefter jeg (i fysik) gennemgår principperne bag fission og muligheden for en kontinuerlig og selvforstærkende kædereaktion.
Herudover kigges der på "The Manhattan Projekt: The Birth of the atomic bomb", samt konsekvenser af Manhattan-projektet.

Elevens kommentar

Opgaven er skrevet i fagene Fysik og engelsk med hovedfaget fysik som også fylder klart mest.

Studienets kommentar

Opgaven lever ikke til de krav, der nu stilles til anvendelse af metode i faget Engelsk.

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indhold:
Abstract
Indledning
Manhattanprojektet
Fission
Fissionsprocessen
Energigevinst ved fission
Kædereaktionen
Langsomme neutroner i naturligt uran
Beriget uran og atombomben
The Manhattan Projekt: The Birth of the atomic bomb
Konklusion
Kilder

Uddrag

Indledning
Her I opgaven ser jeg på at løse den opgave jeg har fået stillet i fysik og engelsk. Opgaven er delt op i fire hovedafsnit der redegøre for de spørgsmål der er blevet stillet, de fire hovedemner er Manhattanprojektet, fission, kædereaktionen og til sidst The Manhattan Projekt: The Birth of the atomic bomb hvor jeg ser på anmeldelsen af bogen ” The Manhattan Projekt” og de sociale konsekvenser, der er kommet som resultat af Manhattanprojektet. Jeg har brugt visse af de redskaber vi har lært i fysik, samt uddybet min viden indenfor faget for at kunne besvare opgaven der er blevet stillet. Jeg har også udnyttet mine engelskkundskaber til at læse, forstå og udnytte engelske kilder til at få uddybet min viden og dermed kunnet løse opgaven.

Manhattanprojektet1
Manhattanprojektet var et massivt amerikansk forsknings og ingeniørprojekt, som i 1945 opnåede sit mål, at opfinde og fremstille atomvåben og dermed give Amerika evnen og muligheden for at slutte Anden Verdenskrig.

Manhattanprojektets første grundsten bliver lagt i år 1939, da Albert Einstein den 2. august underskriver og sender et brev til Amerikas præsident Franklin D. Roosevelt. Brevet var hovedsagligt skrevet af den ungarske fysiker Leo Szilard, i samarbejde med hans fælles ungarske fysikere Edward Teller og Eugene Wigner. I brevet beskrives den nye forskning der er sket indenfor fission og om muligheden for at lave en superbombe, langt kraftigere end nogen tidligere bomber. De advarer også om at Tyskland allerede på dette tidspunkt kunne være i gang med forskning, der havde målet at skabe denne nye type bombe. Selvom Einstein ikke forskede i fissionsenergien, og heller aldrig arbejdede på Manhattanprojektet valgte Leo Szilard at bede ham om at underskrive brevet, da Einstein var langt mere kendt og respekterede og der derfor var en langt større chance for at præsidenten ville lytte til ham.

Brevet blev afleveret til præsidenten den 11. oktober samme år. Efter han havde modtaget brevet, blev der sammensat en komite til at afgøre hvad der skulle ske med forskningen indenfor fission af uran, the Advisory Committee on Uranium kom komitéen til at hedde. Til at starte med blev der tildelt 6000 $ til forskning på Chicago University. Hvilket må siges at være ganske lidt sammenlignet med hvad projektets endelige omkostninger løb op i, men det var dog nok til at få startet forskningen i fissionsenergi.

Først i 1942 blev det til et decideret atombombe projekt. Projektet blev sat under militær kontrol, under ledelse af den standhaftige og hårde general Leslie Groves. Groves var kendt som en intelligent og effektiv officer der kunne finde ud af at få tingene gjort i en fart. Groves udnævnte Robert Oppenheimer til at blive den videnskabelige direktør for projektet. Groves og Oppenheimer var på trods af deres forskelligheder meget effektive til at få samlet projektet, under en samlet ledelse og at få uddelegerede de forskellige opgaver til de rette mennesker... Køb adgang for at læse mere

SOP om Manhattan-Projektet i Fysik A og Engelsk A

[10]
Bedømmelser
 • 16-05-2010
  En rigtig god og brugbar opgave. Giver et godt indblik i fissionsprocessen og hvordan energien herfra udregnes samt et godt billede af kædereaktionen. Samt fortæller fint hvilke udfordringer heromkring folkene i manhattanprojektet stod overfor. Fortæller det hele på et godt og forståeligt niveau.
 • 07-11-2010
  Ud fra hvad jeg har set, er det nok den mest kompetente SRP opgave omhandlende atombomben herinde! Massere af teori, og mange udregninger. Den får 5 stjerner.
 • 20-02-2014
  den er rigtigt god, godt skrevet
 • 10-12-2013
  Rimelig god besvarelse