SRO om lineære sammenhænge og Ohms 2. lov

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik A)
  • 12
  • 20
  • 3417
  • Word2007

SRO om lineære sammenhænge og Ohms 2. lov

- Studieretningsopgave om karakteristikker af batterier i Matematik A og Fysik A.

Opgaven består af to dele, en matematik del om funktioner med to variable og mindste kvadraters metode samt en del der gennemgår et forsøg hvor jeg laver karakteristikker af batterier (indre ydre modstand og erstatningsresistans og den slags)

Indhold

Indledning
Funktioner af to uafhængige variable
- Definitionsmængden:
- Partiel differentiabilitet:
- Minimum, maksimum eller saddelpunkt
Lineær regression
- Mindste kvadraters metode
Fysisk teori
- Fysiske størrelser, symboler og enheder
- Elektriske komponenter
- Ohms 2. lov
- Serie- og parallelkobling
Forsøg
- Formål
- Forsøgsopstilling
- Forsøsgang
- Data
- Databehandling
- Fejlkilder
Mindstekvadraters metod i praksis
Bibliografi

Uddrag

Indledning:
Denne opgave handler om ohms 2.lov. I løbet af opgaven vil der blive teoretisk redegjort for denne og teorien vil bliver eksperimentelt efterprøvet. Der vil blive redegjort for forskellen mellem at parallel- og seriekoble to batterier og alle måledata vil blive sammenholdt med den matematiske model. Den matematiske model skal også bruges til at finde hvilespænding, indre modstand samt kortslutningsstrømmen for de undersøgte batterier. Der udover vil opgaven forsøge at belyse det matematiske grundlag for modellen.

Formål:
Med dette forsøge vil vi gerne eftervise den ovenfor beskrevne teori. Altså vil vi vise at man ved udarbejdelse af en karakteristik kan finde et batteris hvilespænding og kortslutningsstrøm, samt vise hvorledes to batterier opfører sig, når de kobles sammen... Køb adgang for at læse mere

SRO om lineære sammenhænge og Ohms 2. lov

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.