SRP om Kvindekamp i Samfundsfag A og Dansk A

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 20
 • 8143
 • PDF

SRP om Kvindekamp i Samfundsfag A og Dansk A

SRP om Kvindekamp, som er blevet undersøgt i fagene Samfundsfag A og Dansk A.

I opgaven gives der først en redegørelse for kvindekampen i 1970'erne, og i denne forbindelse er der særskilt fokus på målet og midlerne der benyttedes.

Herefter sammenlignes 1970'ernes kvindekamp med nutidens kvindekamp, igen med fokus på mål og midler.

Slutteligt gives en analyse og fortolkning af novellerne "Intelligente fødder" og "den dag jeg blev Honey Hotwing" fra novellesamlingen af samme navn som sidstnævnte.

Elevens kommentar

Sidste del er en Dansk del og der analyserer jeg "Honey Hotwing" - Det er i denne del der er nogen mangler.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

- Abstract
- Indledning
1) Redegør for kvindekamp i 1970'erne, herunder kvindebevægelsens mål og midler:
- Optakt til 1970´ernes kvindekamp - beskrivelse af samfundet i 1950 – 60'erne
- Rødstrømpebevægelsen, hvad var deres ideologi?
- Hvilke typer var med i Rødstrømpebevægelsen?
- Hvordan forsøgte de at opnå deres mål og hvad var samfundets reaktion på dette?
- Hvad kickstartede kvindekampen i 1970'erne?
2) Sammenlign 1970'erns kvindekamp med nutidens kvindekamp, herunder mål og midler:
- Udviklingen af samfundet fra 1970´erne til i dag.
- Den sociale arv.
- Hvilke mål opnåede kvinderne?
- Karrierekvinden som begreb
- Manglen på kvindelige ledere.
- Kvindelige ledere i staten vs. det private arbejdsmarked.
- Nutidens kvinders mål.
3) Analyser og fortolk udvalgte noveller i Dorrit Willumsens novellesamling ”den dag jeg blev Honey Hotwing” med særligt henblik på en vurdering af, hvordan nutidens kvindekamp kommer til udtryk.
4) Konklusion
5) Litteraturliste

Uddrag

"Vi har alle hørt historier om rødstrømpebevægelsen, om hvilke ting de kæmpede for, og hvordan de opnåede det.

Men nu efter mere end 30 år, en masse debatter og aktioner senere, er der så endelig kommet ligestilling i vores liberale Danmark, eller har problemerne bare taget ny form, og er der overhovedet sket noget? Det er dette, som jeg vil prøve at finde ud af i min opgave.

I den samfundsfaglige del vil jeg redegøre for 1970'ernes og nutidens kvindekamp, herunder mål og midler, og så vil jeg benytte den viden til at sammenligne de to perioders kvindekamp. Jeg vil benytte mig af diverse statistikker til at få et overblik over, hvorvidt ligestilling rent faktisk er tilstede på det danske arbejdsmarked og i hjemmet.

I den danskfaglige del vil jeg analysere og fortolke to noveller i Dorrit Willumsens novelle samling ”Den dag jeg blev Honey Hotwing”. Afslutningsvis i denne del af opgaven vil jeg se, hvordan nutidens kvindekamp kommer til udtryk igennem de to udvalgte noveller.

Jeg håber gennem opgaven at få et klart overblik over, hvorvidt mænd og kvinder er ligestillede og hvis ikke, på hvilke punkter.

Endvidere håber jeg på at komme frem til, om der er fremgang eller tilbagegang med hensyn til ligestilling, og hvilke muligheder og planer, individet, staten og samfundet har for at forbedre situationen."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kvindekamp i Samfundsfag A og Dansk A

[6]
Bedømmelser
 • 25-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg kunne godt have brugt lidt mere teori fra i dag. Men ellers er den udemærket.
 • 11-12-2009
  hvor har du billagene fra? :) og har du dem stadig? de er nemlig ikke i opgaven.
 • 15-02-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave til inspiration
 • 27-03-2014
  ......................................