SRO i Græsk og Latin om søslag i Antikken

  • STX 2.g
  • SRO (Græsk ALatin A)
  • 7
  • 13
  • 3482
  • PDF

SRO i Græsk og Latin om søslag i Antikken

SRO om krig til søs.

Hvilken betydning havde søslag i antikken?

Jeg vil redegøre for Herodots skildring af krigsførelsen under Slaget ved Salamis samt en karakteristik af Xerxes, gøre rede for et uddrag af tragedien, Perserne. Dernæst skal de forskellige tekster analyseres og fortolkes med henblik på en vurdering, så man kan få besvaret de ovenstående spørgsmål til opgaven.

Studienets kommentar

Opgaven er inddelt i afsnit med overskrifterne "redegørelse", "analyse", "fortolkning" osv. Dette er IKKE tilladt i en Studieretningsopgave. Opgaven her skal nok snarere bruges som inspiration til old, end det skal bruges som inspiration til SRO.

Indhold

Indledning samt problemformulering
Redegørelse:
Slaget ved Salamis ifølge Herodot ifølge Aischyloz
Analyse:
Herodots fremstilling
Vurdering:
Herodots og Aischylos fremstillinger
Analyse:
Eutropius om Første Puniske Krig
Vurdering:
Græsk og romersk søfarts betydning
Konklusion
Abstract
Litteraturliste

Uddrag

Vi går måske ikke rigtigt rundt og tænker over, hvordan vores hverdag ville have set ud, hvis nogle krige havde fået andre udfald. Selv i det gamle Grækenland for over 25 århundrede siden blev der kæmpet store betydningsfulde slag. Især var perserkrigene og deriblandt et afgørende søslag, der bærer titlen Slaget ved Salamis, vigtigt for verdenshistorien. Det var måske en af de største sejre på havet nogensinde, hvilket først og fremmest har haft betydning for hellenerne og for andre krige til søs. Det truende perserrige anført af storkongen, Xerxes, var mægtigt og havde flere soldater og skibe til rådighed end hellenerne i bestræbelserne om at overtage Hellas. For hellenerne kom en vigtig sejr i hus omkring øen, Salamis, udenfor Piræus og Aigina. Denne sejr er blevet skrevet og fremstillet på forskellige måder af forskellige græske historikere.
Hvilke forskelle er der på Herodots og Aischylos’ fremstillinger af slaget, og hvilke kildeværdier har de? Hvordan skildres hellernes og barbarernes krigsførelser? Er der sammenhæng mellem hellernes anvendelse og betydning af flåden under Slaget ved Salamis og romernes under den første puniske krig?... Køb adgang for at læse mere

SRO i Græsk og Latin om søslag i Antikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.