SRO om 'Into the Wild' og 'No et moi'

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Fransk begyndersprog B)
  • 12
  • 12
  • 3626
  • PDF

SRO om 'Into the Wild' og 'No et moi'

Denne SRO er skrevet i Engelsk og Fransk om emnet unge og identitet.

Opgaven tager udgangspunkt i følgende problemformulering:

- Redegør kort for Jon Krakauers bog 'Into the Wild' (1996) og historien om Christopher Johnson McCandless.

- Analyser Sean Penns filmatisering af 'Into the Wild´(2007) med særligt henblik på Christophers familierelationer og på hans tanker om det gode liv. Inddrag hans brev til vennen Ronald Franz (i Wider Contexts, Gyldendal 2012) i analysen. Perspektiver til sekundær litteratur.

- Analyser Delphine de Vigans 'No et moi' (Systime 2011) med fokus på Lou's familie- og skoleforhold samt hendes identitetsdannelse i mødet med No.

- Diskuter på baggrund af ovenstående, hvordan familierelationer er med til at forme unges identitet.

Opgaven analyserer og fortolker:

Sean Penns filmatisering af 'Into the Wild´(2007)
Delphine de Vigans roman 'No et moi' (Systime 2011)

Lærers kommentar

Meget velvalgt sekundær litteratur, som er anvendt godt, og dækker både litterære og psykologiske emner.
Der er lidt nuancering på side 9 nederst, men der kunne have været mere. Når du perspektiverer og vurderer, bør du bygge dine udtalelser på dine tidligere analyser.
Flydende og sikkert sprog. God disponering af stoffet.
Velvalgte citater, som du bruger fint.
Savner sidetal på note 21.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse for Christopher McCandless liv og Krakauers bog 3
Analyse af filmen Into the Wild og bogen No et moi 4
Into the Wild 4
Tankerne om det gode liv og brev til Ron 6
Perspektivering til Cleanin' Out My Closet 6
No et moi 7
Familierelationers indflydelse på identitetsdannelse 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning

Som ung er noget af det vigtigste i ens liv, at finde ud af hvem man er og udvikle sin helt egen identitet. Kultur, miljø, venner og i høj grad familierelationer spiller en stor rolle som led i identitetsdannelsen. Familien ses utvivlsomt som et forbillede for udviklingen af ens egen personlighed. Uden den slags forbilleder kan identitetsdannelsen blive en ekstra stor udfordring, og man risikerer at mangle vigtige grundelementer for at blive et helt menneske. Desværre mangler nogle børn og unge sådanne forbilleder, fordi deres forældre ikke er enten fysisk eller mentalt til stede i deres opdragelse.
Ved at redegøre for og analysere historien om Christopher McCandless med fokus på hans forhold til sin familie og sine tanker om det gode liv – og derefter lave en analyse af romanen No et moi med fokus på Lous forhold til skole og familie – vil jeg undersøge på hvilke måder familierelationer er med til at forme unges identitet.
Redegørelse for Christopher McCandless liv og Krakauers bog

Christopher Johnson McCandless blev født d. 12. Februar 1968 i Californien. Hans forældre, Walt McCandless og Wilhelmina Johnson, startede kort efter de flyttede til Virginia et succesfuldt konsulentfirma sammen. Men forældrene havde svært ved ... Køb adgang for at læse mere

SRO om 'Into the Wild' og 'No et moi'

[1]
Bedømmelser
  • 10-02-2016
    Hjalp mig meget med min opgave, og lækker analyse