SRP: Kinas Økonomiske Udvikling i Samfundsfag og Matematik

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Matematik A)
 • 7
 • 25
 • 7335
 • PDF

SRP: Kinas Økonomiske Udvikling i Samfundsfag og Matematik

SRP'ens formål er at undersøge Kinas økonomiske vækst siden 1976. Opgaven beskæftiger sig bl.a. med spørgsmålene, hvordan Kina har formået at skabe så stor en vækst, hvorvidt der er grænser for den økonomiske vækst, og om Kinas høje vækst kan overføres til andre udviklingslandelande - Opgaven er skrevet i Matematik A og Samfundsfag A.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse: 2
ABSTRACT: 3
Indledning: 4
AFSNIT 1: - Økonomisk vækst og udvikling 4
Faktorer for økonomisk vækst og udvikling 5
AFSNIT 2 - Kinas økonomiske vækst og udvikling siden 1976 6
Reformerne 7
Reformering af industrien 7
Den åben dørs - politik 8
Fremtiden for Kina 9
AFSNIT 3: Kinas vækst – Eksponentiel og logistisk vækst 9
Differentialligninger og modeller 9
Eksponentiel vækst – BNP 10
Opstilling af ligning: 10
Separation af de variable: 10
Logistisk vækst - BNP 12
AFSNIT 4 - Grænser for Kinas økonomiske vækst 14
AFSNIT 5: Økonomisk model - Solow-modellen 16
Udledning af Solows Vækstmodel - med udgangspunkt i Cobb-Douglas produktionsfunktion. 17
Steady-state 19
AFSNIT 6 – Kan Kinas erfaringer bruges? 21
Kan udviklingslandene lære noget? 21
Konklusion 22
Litteraturliste 24

Uddrag

"Indledning:
Siden Folkerepublikken Kina fik ny leder for godt 30 år siden, har den økonomiske udvikling oplevet stor vækst.

I starten var tanken at nå vestens høje økonomi niveau, vha. socialistisk modernisering, men denne tanke blev brudt af tanken om et land, der skulle opnå stor vækst vha. en kapitalistisk modernisering, med en udviklingsmodel med høje investeringer, endnu højere opsparing og en stor eksport til industrilandene, i førersædet.

Dette rejser spørgsmålet om Kinas vækst på et tidspunkt vil aftage. Vil verdens folkerigeste land støde på grænser i sin buldrende vækst? Og kan andre udviklingslande bruge Kinas udviklingsmodel og skabe samme økonomiske vækst?

Formålet med denne opgave er at undersøge Kinas økonomiske vækst siden 1976. Opgaven beskæftiger sig bl.a. med spørgsmålene, hvordan Kina har formået at skabe så stor en vækst, hvorvidt der er grænser for den økonomiske vækst, og om Kinas høje vækst kan overføres til andre udviklingslandelande.

For at kunne besvare opgaveformuleringen så fyldestgørende som muligt, vil opgaven blive inddelt i en række kapitler, der belyser hver deres mål. Første kapitel starter med en undersøgelse og redegørelse af, hvilke faktorer der er med til at fremme økonomisk vækst og udvikling i et samfund.

Andet kapitel omfatter en analyse af udviklingen i Kina siden 1976. Tredje kapitel beskriver Kinas vækst ved brug af differentialligningsmodeller, som tager udgangspunkt i konkret talmateriale. Og som forsøger at forudsige Kinas økonomiske udvikling i fremtiden.

Fjerde kapitel er en diskussion af, om der er grænser for Kinas økonomiske vækst, og hvilke tekniske, økonomiske og politiske faktorer der har betydning for udviklingen. Herefter undersøges der i fjerde kapitel R.M. Solows Neoklassiske vækstmodel, samt begrebet ”steady-state”.

I femte kapitel vurderes i hvilken udstrækning Kinas erfaringer kan overføres til andre udviklingslande. Endelig vil konklusionen opsummere opgavens indhold, samt sammenfatte og konkludere på målet med opgaven."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Kinas Økonomiske Udvikling i Samfundsfag og Matematik

[3]
Bedømmelser
 • 29-03-2012
  ....................................................
 • 30-04-2014
  Kunne desværre ikke bruge den til særligt meget.
 • 14-03-2013
  Meget god opgave, lækker inspiration