STX Kemi A Eksamen 2. juni 2010 - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Kemi A
 • 12
 • 15
 • 1542
 • PDF

STX Kemi A Eksamen 2. juni 2010 - Vejledende besvarelse

Besvarelse af eksamenssættet i skriftlige kemi STX A-Niveau. Sættet er fra sommereksamen, d. 2. juni 2010.

Opgaverne 1-5 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i kemi.

Opgaven er lavet og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

Opgave 1: Loddetin

a. Afstem reaktionsskemaet.
b. Bestem indholdet af tin i legeringen udtrykt i masseprocent.

Opgave 2: Tropinsyre

a. Argumenter for, at tropinsyre findes i to stereoisomere former.
b. Beregn pH i en 0,075 M vandig opløsning af tropinsyre ved 25 °C.
c. Beregn volumenet af den portion natriumhydroxid, der skal anvendes til fremstilling af pufferopløsningen.

Opgave 3: Bisphenol A – er sutteflasken sikker?

a. Angiv reaktionstype for reaktionen.
b. Argumenter ud fra figur 1 for, hvilken reaktionsorden med hensyn til bisphenol A nedbrydningen ved de to pH-værdier følger.
c. Beregn, ved hver af de to pH-værdier, hvor lang tid der går, indtil der er 10 % bisphenol A tilbage.
d. Forklar UV-lysets betydning for nedbrydningen af bisphenol A med udgangspunkt i figur 2 og 3.

Opgave 4: Opløselighed af kaliumhydrogenphthalat

a. Beregn den aktuelle stofmængdekoncentration af kaliumioner i den mættede opløsning af kaliumhydrogenphthalat.
b. Beregn en værdi for ligevægtskonstanten (opløselighedsproduktet) for reaktion I ved 22,4°C
c. Bestem ΔS°for reaktion I. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet. Hvad viser undersøgelsen om opløselighedens temperaturafhængighed for kaliumhydrogenphthalat?

Opgave 5: Propofol

a. Beregn den formelle stofmængdekoncentration af propofol i den vandige opløsning.
b. Bestem propofols molekylformel.
c. Hvilke informationer om R-grupperne giver IR-spektrets karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1. Benyt eventuelt bilaget
d. Bestem strukturen af R-grupperne i propofol. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre. Benyt eventuelt bilaget.
e. Gør rede for, om propofol ved pH 8 overvejende findes i emulsionens oliefase eller vandfase.

Uddrag

Følgende er et uddrag af opgave 5.c i eksamenssættet.

Ud fra spektret kan ses:
• Bred top omkring 3500 cm-1 svarende til OH gruppen. (O-H stræk)
• Få toppe lige over 3000 cm-1 (kun 2 adskilte), svarende til sp2 hybridiseret carbon. (C-H stræk)
• Mange toppe lige under 3000 cm-1 svarende til sp3 hybridiseret carbon. (C-H stræk)
• 1 top lige over 1500 cm-1 svarende til aromat C=C stræk.
Ud fra spektret kan vi se at der er mange toppe ved de sp3 hybridiserede C-H stræk. Der er ingen i den kendte del af propofol. Derfor er R grupperne formentlig... Køb adgang for at læse mere

STX Kemi A Eksamen 2. juni 2010 - Vejledende besvarelse

[24]
Bedømmelser
 • 03-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god besvarelse.. Nem og overskulelig af finde rundt i.. Hjalp rigtig meget med opgaverne, plus god gennemgang.
 • 09-05-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Endnu en opgave som er god. Den er til til stor hjælp og meget let at forstå.
 • 24-08-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God og forklarende opgavebesvarelser
 • 21-09-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er rigtig god som til forståelsen af hver enkel opgave. :)