[24]

Kemi A STX - 2. juni 2010

Besvarelse af eksamenssættet i skriftlige kemi STX A-Niveau. Sættet er fra sommereksamen, d. 2. juni 2010.

Opgaverne 1-5 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i kemi.

Opgaven er lavet og kvalitetssikret af Studienet.dk

Opgave 1
a. Afstem reaktionsskemaet.
b. Bestem indholdet af tin i legeringen udtrykt i masseprocent.
    
Opgave 2
a. Argumenter for, at tropinsyre findes i to stereoisomere former.
b. Beregn pH i en 0,075 M vandig opløsning af tropinsyre ved 25 °C.
c. Beregn volumenet af den portion natriumhydroxid, der skal anvendes til fremstilling af pufferopløsningen.
    
Opgave 3
a. Angiv reaktionstype for reaktionen.
b. Argumenter ud fra figur 1 for, hvilken reaktionsorden med hensyn til bisphenol A nedbrydningen ved de to pH-værdier følger.
c. Beregn, ved hver af de to pH-værdier, hvor lang tid der går, indtil der er 10 % bisphenol A tilbage.
d. Forklar UV-lysets betydning for nedbrydningen af bisphenol A med udgangspunkt i figur 2 og 3.
    
Opgave 4
a. Beregn den aktuelle stofmængdekoncentration af kaliumioner i den mættede opløsning af kaliumhydrogenphthalat.
b. Beregn en værdi for ligevægtskonstanten (opløselighedsproduktet) for reaktion I ved 22,4°C
c. Bestem ΔS° for reaktion I. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet. Hvad viser undersøgelsen om opløselighedens temperaturafhængighed for kaliumhydrogenphthalat?
    
Opgave 5
a. Beregn den formelle stofmængdekoncentration af propofol i den vandige opløsning.
b. Bestem propofols molekylformel.
c.  Hvilke informationer om R-grupperne giver IR-spektrets karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1. Benyt eventuelt bilaget
d. Bestem strukturen af R-grupperne i propofol. Argumenter ud fra integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre. Benyt eventuelt bilaget.
e. Gør rede for, om propofol ved pH 8 overvejende findes i emulsionens oliefase eller vandfase.

Her ses uddrag af besvarelsen af opgave 5 d:

De kemiske skift aflæses på x-aksen af chromatogrammet.

Integralet aflæses på kurven som højden af den røde streg. Integralet svarer til forholdet mellem protoner i de forskellige toppe. Man finder det mindste integrale og sætter det til 1, og vurderer de andre integraler ud fra det. Det er vist på nedenstående figur.

Ud fra de kemiske skift og koblingsmønstret er ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kemi A STX - 2. juni 2010

[24]
Bedømmelser
 • 03-03-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god besvarelse.. Nem og overskulelig af finde rundt i.. Hjalp rigtig meget med opgaverne, plus god gennemgang.
 • 09-05-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Endnu en opgave som er god. Den er til til stor hjælp og meget let at forstå.
 • 24-08-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God og forklarende opgavebesvarelser
 • 21-09-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er rigtig god som til forståelsen af hver enkel opgave. :)