Kap. 5, Virksomhedsøkonomi B, systime

  • HHX 2. år
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Ingen givet
  • 3
  • 653
  • Word2007

Noter: Kap. 5, Virksomhedsøkonomi B, systime

Notater til kapitel 5, i bogen: Virksomheds økonomi B, Systime

Notater er skrevet til VØ B eksamen 2010

Uddrag

En virksomhed der har en årlig omsætning på mere end 50.000 kr. – skal registreres hos told og skat. Virksomheden modtager herefter et CVR-nummer (Det Centrale Virksomhedsregister).

Den opkrævede moms virksomheden tager hos kunderne benævnes salgsmoms. Den sælgende virksomhed skal herefter afregne (betale) salgsmomsen til Told og Skat.
Når virksomheden køber varer og serviceydelser skal der betales moms til leverandørerne – den moms benævnes købsmoms.

Vareregnskab:
Varesalg:
Når en virksomhed sælger varer, forøger indtægterne og slaget krediteres på konto 1100: Varesalg.
Kommer nogle af de varer retur eller kommer der afslag i prisen – skal der debiteres på varesalgskontoen.
Når der sælges vare, opkræver virksomheden moms. Denne moms bliver krediteret på konto 14262: salgsmoms.
Returneres varerne skal der debiteres moms for salgs moms.
Salgsmoms er et passiv og derfor er slagsmomsen en kreditsaldo.
Mere på s. 80.

Varekøb:... Køb adgang for at læse mere

Kap. 5, Virksomhedsøkonomi B, systime

[1]
Bedømmelser
  • 21-06-2011