Noter til VØ - Systime B-niveau

 • HHX 3. år
 • Virksomhedsøkonomi B
 • Ingen givet
 • 60
 • 7392
 • PDF

Noter til VØ - Systime B-niveau

Dette er noter til VØB bogen fra Systime - Der er noter til kapitel 1-15 og fra 22-30, grunden til mellemrummet mellem kapitlerne er, at de er mere afsætnings relateret. Noter er yderst grundige og jeg har selv skrevet dem, det er en form for opsummering af VØB bogen. Utrolig praktisk til eksamen og bare generelt i timerne.

Det er noter, som hører til Virksomhedsøkonomi B fra Systime.

Lærers kommentar

Da det ikke var en opgave, fik jeg ingen karakter e.l. Men viste men lærer den, og han var yderst begejstret.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 - Virksomheden 5
- Virksomhedsbeskrivelse 5
- Virksomhedstyper 5
- Ejer former 5
- Idégrundlag 5
- Mål og strategi 5
Kapitel 2 - Virksomhedens interessenter 6
- Virksomhedens interessenter 6
- Shareholder value og stakeholder value 6
Kapitel 3 - Virksomheden i en markedsøkonomi 6
- Det reale kredsløb 6
- Erhvervsstrukturen i Danmark 6
- Konkurrenceformer 6
Kapitel 4 - Virksomhedens etablering 7
- Iværksætteri 7
Kapitel 5 - Virksomheden i drift 7
- Virksomheden i vækstfasen 7
- Virksomhedens funktioner (arbejdsopgaver)7
Kapitel 6 - Virksomhedens indtægter 7
- Indtægter og indbetalinger 7
- Efterspørgsel 8
Kapitel 7 - Virksomhedens omkostninger 8
- Udgifter, udbetalinger og omkostninger 8
- Kapacitetsomkostninger 8
- Variable omkostninger 8
- Proportionale variable omkostninger 8
- Degressive – og progressive variable omkostninger 9
- De vigtigste omkostninger 9
Kapitel 8 - Virksomhedens Indtjening 9
- Dækningsbidrag pr enhed (DB/E) 9
- Dækningsbidrag i alt (DB i alt) 9
- Dækningsgrad (DG)10
- Nulpunktsafsætning 10
- Nulpunktsomsætning 11
- Virksomhedens resultat 11
- Bruttoavanceprocent 11
Kapitel 9 - Årsregnskabet og registreringssystemet 12
- Hovedformål med årsregnskabets udarbejdelse 12
- Resultatopgørelse 12
- Balance 13
- Bogføringsregler 14
Kapitel 10 - Det samlede regnskabssystem 16
- Registreringer ved virksomhedens etablering 16
- Registrering ved virksomhedens drift 17
- Registreringer ved virksomhedens regnskabsafslutning 17
- Opstilling af virksomhedens årsregnskab 17
Kapitel 11 - Præsentation af årsregnskabet 20
- Årsregnskabets formål 20
- Opstilling af årsregnskabet for en handelsvirksomhed 20
Kapitel 12 - Årsrapport for selskaber 22
- Regnskabsklasser og årsrapportens hovedindhold 22
- Grundlæggende krav til årsrapporten 23
- Resultatopgørelse 24
- Balance 26
- Pengestrømsopgørelse 29
Kapitel 13 - Økonomiske analyser 30
- En virksomheds produktivitet og effektivitet 30
- En virksomheds produktivitet og effektivitet 30
- Nøgletalsberegninger 31
- En regnskabsanalyses formål og indhold 31
Kapitel 14 - Analyse af rentabilitet 31
- Rentabilitetsanalysens indhold 31
- Rentabilitetsanalyse (Eksempel)32
Kapitel 15 - Andre analyser 33
- Indeks for omsætning og omkostninger 33
- Analyse af soliditet og likviditet 34
Kapitel 22 - Økonomiske beslutninger 35
- Beslutninger 35
- Forudsætninger 35
- Den rationelle beslutningsmodel 35
- Eksempler på beslutningskriterier 35
- Beslutningstyper 35
- Kompleksitet og usikkerhed 36
Kapitel 23 - Logistik 36
- Logistikbegrebet 36
- Logistiksystemet i en produktionsvirksomhed 36
- Virksomhedens logistik 37
- Logistikprocessen 37
- Logistikstrategi 37
- Koordinering af logistikken 37
Kapitel 24 - Logistisk effektivitet 38
- Elementer i den logistiske effektivitet 38
- Leveringsservice 38
- Logistikomkostninger 38
- Du-Pont (Dupont) pyramide 39
- Analyse af logistisk effektivitet 39
- Analyse af logistikomkostninger 39
- Analyse af leveringsservice 39
Kapitel 25 - Indkøbsstyring 40
- Forsyningsstrategi 40
- Outsourcing/Insourcing 40
- Købsstrategi 41
- Indkøbsplanlægning 41
- ABC-analyse 42
Kapitel 26 - Lagerstyring 42
- Lagerstyringens mål 42
- Lagertyper 42
- Lagermotiver 43
- Bestillingspunkt & periodisk indkøb 44
- Sikkerhedslager 44
- Optimal indkøbsstørrelse 44
- Lagerstyring 46
Kapitel 27 – Produktionsstyring 46
- Produktionsfunktionen 46
- Produktionsstrategi 47
- Produktionsformer 47
- Produktionssystemer 47
- Just in Time – JIT 48
- LEAN 49

Uddrag

"Kapitel 9 - Årsregnskabet og registreringssystemet
S. 164 i E-bogen
- Hovedformål med årsregnskabets udarbejdelse
o Alle virksomheder udarbejder en gang om året et regnskab. Dette regnskab kaldes et årsregnskab, og det viser bl.a. årets resultat, dvs. hvor stort et overskud eller underskud, virksomheden har haft i det seneste år. Det fremgår også af årsregnskabet, hvor stor en kapital, ejerne har stående i virksomheden ved årets slutning.

Denne kapital kaldes virksomhedens egenkapital.

Årsregnskabet:
- Årets resultat og egenkapital"... Køb adgang for at læse mere

Noter til VØ - Systime B-niveau

[50]
Bedømmelser
 • 05-06-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Rigtige gode noter. Helt fair at de mere afsætnings relaterede kapitler ikke er med, men det giver ekstra arbejde, hvis man skal til mundtlig VØ og planlægger at bruge disse noter.
 • 30-05-2017
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Det er ok, da det kort kommer med en forklaring på hvad det er, men der mangler nok en lidt dybere forklaring på en del ting.
 • 27-11-2016
  Utrolig brugbart til timerne
 • 08-05-2016
  li oi jiojioj poæioj æij æioj æioj