SRO om identitetsdannelse blandt latinoer i USA | Spansk A og samf B

  • STX 2.g
  • SRO (Spansk A, Samfundsfag B)
  • 10
  • 13
  • 3671
  • PDF

SRO om identitetsdannelse blandt latinoer i USA | Spansk A og samf B

Studieretningsopgave (SRO) om identitetsdannelse blandt latinoer i USA. Opgave er skrevet i fagene spansk A og samfundsfag B.

Problemformulering:
- Redegørelse for identitetsdannelse blandt etniske grupper og for problemstillinger for latinoer i USA.
- Analyse af digtet Where you from og sangen Frijolero med henblik på latinoernes identitetsdannelse.
- Diskution af løsningsmuligheder på ovenstående problemstillinger.

Indhold

Forside 2
Abstract 3
1. Forord 5
2. Redegørelse for identitetsdannelse 6
2.1 Identitetsdannelse blandt etniske grupper i USA 6
2.2 Problemstillinger for latinoer i USA 7
3. Analyse med henblik på latinoers identitetsdannelse 7
3.1 ”Where you from” af Gina Valdés 7
3.2 ”Frijolero” af Molotov 9
4. Diskussion af problemstillinger 11
5. Konklusion 12
6. Litteratur 13

Uddrag

Grænse: en linje som skiller to lande ad. Det der findes på den ene side af grænsen tilhører det ene land og det på den anden side det andet land, men hvad sker der når et træ vokser op på grænsen, med rødder på begge sider? Hvilket land tilhører det så?
Jeg vil i min opgave først redegøre for hvad identitet og dannelsen af denne. Jeg vil redegøre for forskelle mellem identitetsdannelsen af latinoer, særligt mexicanere, i USA og andre, som er født og opvokset i sit oprindelsesland. Jeg har valgt at fokusere mest på mexicanere, da begge bilag til problemformuleringen (”Where You From” af Gina Valdés og ”Frijolero” af Molotov) omhandlede immigration fra netop Mexico.
Af materiale har jeg mest brugt internetsider, men bøger har også været inde over overvejelser omkring stoffet i opgaven... Køb adgang for at læse mere

SRO om identitetsdannelse blandt latinoer i USA | Spansk A og samf B

[1]
Bedømmelser
  • 09-02-2011
    God opgave. god inspiration og flot analyse.