SRP: Hooliganisme i England og Danmark med analyse af "Green Street Hooligans"

  • STX 3.g
  • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 30
  • 9939
  • PDF

SRP: Hooliganisme i England og Danmark med analyse af "Green Street Hooligans"

Her finder du et studieretningsprojekt, SRP, i Engelsk A og Samfundsfag A, som handler om hooliganisme og det senmoderne samfund. Opgaven inkluderer en analyse af filmen "Green Street Hooligans".

Opgaven Indeholder:

Redegørelse:
- Den marxistisk orienterede tilgang
- Leicesterskolen og Mihaly Csikszentmihalyis
- Anthony Giddens:
- Michel Maffesoli

Undersøgelse:
- Generel analyse af spillefilmen Green Street Hooligans
- Personkarakteristik af centrale personer; Matthew, Pete og Bovver
- Analyse af Matthews udvikling samt inddragelse af Maffesoli
- Inddragelse af to relevante artikler

Diskussion:
- Tiltag i Storbritannien og Danmark
- Diskussion af tiltag i Storbritannien og Danmark
- Inddragelse af sociologiske begreber og teorier fra redegøelsen
- Vurdering af de samfundsmæssige omkostninger
- Vurdering af hvad der i fremtiden kan gøres for at dæmme op for problemet.

Lærers kommentar

Engelsk: Sprunget skalaen, Rigtigt god rød tråd gennem opgaven, velvalgte modeller og meget god film og tekst analyse med indragelse af samfundsmæssige begreber.

Samfundsfag: Rigtigt god og nuanceret diskussion og en god og relevant redegørelse, som bliver brugt igennem hele opgaven.

Studienets kommentar

En grundigt og velskrevet SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Forside: 1
Abstract: 2
Indholdsfortegnelse: 3
Indledning: 4
Hooliganismen og Fodboldvoldens udvikling 5
Det traditionelle samfund
Den marxistisk orienterede tilgang: 5
Leicesterskolen og Mihaly Csikszentmihalyis: 6
Det senmoderne samfund 6
Anthony Giddens: 7
Michel Maffesoli: 8
Green Street Hooligans 9
Personkarakteristik 9
Matthew Buckner 10
Pete Dunham: 10
Bovver: 11
Matthews udvikling 11
Berettermodellen med inddragelse af Michel Maffesoli: 11
The Guardian: The hooligan problem and football violence that just won't go away 14
London Evening Standards: Come and have a go if you think you're cool enough 15
Indsatsen overfor hooliganisme i UK og DK 16
Kan problemet i Danmark og Storbritannien sammenlignes? 16
Tiltag i Storbritannien: 16
Tiltag i Danmark: 17
Sammenfatning og diskussion: 18
De samfundsmæssige omkostninger? 22
Konklusion: 24
Litteraturliste: 25
Bøger: 25
Artikler: 25
Internetsider: 25
Film: 6
Statistik: 26
Bilag: 27
Bilag A: Storbritannien og Danmark 7
Bilag B: Anholdte/frihedsberøvede i DK + Indeks. 28
Bilag C: Anholdte/frihedsberøvede, tid og sted, DK. 29
Bilag D: anholdte pr. kamp, Storbritannien 29
Bilag E: Anholdte, sted, Storbritannien. 30

Uddrag

Indledning:

Hooliganisme begrebet kan spores tilbage til 1960'erne, hvor medierne i Storbritannien begyndte at bruge udtrykket som en betegnelse for vold og hærværk begået i forbindelse med fodboldkampe. I starten omfattede det der tidligere var skinhead kulturen, der nu i højere grad engagerede sig i fodboldvoldskulturen. Op igennem 1970'erne, i takt med at engleske fodboldhold begyndte at spille europæiske kampe, udviklede den gamle skinheadkultur og derved hooliganisme begrebet, sig til de såkaldte 'Casuals'. Casuals som nu i højere grad begyndte at strukturere sig i grupper (Firms), hvor specielle livsvalg og fælleskaber skabte rammerne omkring medlemmerne.

Men hvordan ser Hooliganisme begrebet, samt kulturen omkring dette, ud i det 21. århundrede, og hvilken indflydelse har tiltag fra dansk og engelsk side haft for udfaldet? En udvikling i hooliganbegrebet, fra 1960'erne til i dag vil blive taget op til overvejelse ved brug af sociologiske begreber og teorier, dette vil en analyse af filmen 'Green Street Hooligans' samt en inddragelse af en artikel efterfølgende underbygge. Dernæst vil jeg via af min redegørelse og analyse diskutere hvad der gøres i Storbritannien og Danmark for at dæmme op for hooliganisme, samt diskutere hvilken indflydelse disse tiltag har haft på den nuværende hooliganisme. Endeligt vil jeg ud fra min diskussion vurdere de samfundsmæssige omkostninger.

I det følgende vil udviklingen fra den traditionelle hooligan til den senmoderne hooligan blive undersøgt, ved redegørelse for/indragelse af relevante sociologiske begreber og teorier, Herefter vil opgavens fokus være baseret på en analyse af ”Green Street Hooligans”, og ud fra denne undersøge kulturen omkring hooliganismen i det 21. århundredes Storbritannien. Derudover vil opgaven diskutere tiltag mod hooliganisme i Storbritannien og Danmark samt hvilke konsekvenser disse har haft for Hooliganismens udvikling. Derefter vil opgaven kort vurdere de samfundsmæssige omkostninger, i forhold til økonomiske og samfundsmæssige strukturer, endelig vil opgaven konkludere på baggrund af redegørelse, analyse og diskussion... Køb adgang for at læse mere

SRP: Hooliganisme i England og Danmark med analyse af "Green Street Hooligans"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.