SSO om holdningen til og lovgivningen om abort fra 1900 til i dag

  • HF 2. år
  • SSO (Samfundsfag B)
  • 12
  • 20
  • 5409
  • Word2007

SSO om holdningen til og lovgivningen om abort fra 1900 til i dag

SSO i Samfundsfag om holdningen til og lovgivningen om abort fra 1900 til i dag.

Opgaven indeholder en redegørende, diskuterende og vurderende del. Og kommer tæt ind på abortlovgivning samt holdningen til dette gennem tiden, desuden en diskussion af problemstillinger med hensyn til emnet.

Opgaveformulering
Redegørelse for udviklingen i lovgivningen omkring provokerede aborter i Danmark i 1900 tallet og frem til i dag.
Analyse af lovgivningen omkring provokerede aborter I Danmark i 1900 tallet og frem til i dag.
Redegørelse for og analyse af udviklingen i holdning til provokeret abort fra omkring 1900 tallet og frem til i dag.
Diskussion af ændringen i bevæggrundene for at få foretaget en provokeret abort.

Indhold

Indledning
Redegørelse for udviklingen i lovgivningen omkring provokerede aborter i Danmark i 1900 tallet og frem til i dag.
Analyse af lovgivningen omkring provokerede aborter I Danmark i 1900 tallet og frem til i dag.
Redegørelse for og analyse af udviklingen i holdning til provokeret abort fra omkring 1900 tallet og frem til i dag.
Før 1973
Efter 1973
Diskussion af ændringen i bevæggrundene for at få foretaget en provokeret abort.
Konklusion
Litteraturliste
Engelsk resume

Uddrag

Indledning


I denne opgave har ønsket at redegøre for den danske lovgivning omkring aborter fra omkring 1900 tallet og frem til i dag, jeg vil gennem analyse se på hvilke holdninger, samt hvilke samfundsmæssige og historiske faktorer der har ligget til grund for lovgivningen og dens ændringer. Derudover ønsker jeg at redegøre for og analysere danskernes holdning til abort i samme tidsperiode. Jeg vil gennem min besvarelse benytte mig af samfundets forskellige holdninger, samfundets modsætninger, samt historiens indflydelse. Gennem min besvarelse ønsker jeg i øvrigt at lægge vægt på at inddrage de etiske problemstillinger i abortdebatten, samt at bruge flere perspektiveringer til lande i Europa og resten af verden. Jeg ønsker desuden i opgaven at beskrive problemstillinger fra fortiden og nutidens nye debatter,som er skabt af den øgende teknologi indenfor fosterdiagnostik, herunder vil jeg se på hvilke nye bevæggrunde der er opstået for at få foretaget provokeret abort.

Redegørelse for udviklingen i lovgivningen omkring provokerede aborter i Danmark i 1900 tallet og frem til i dag.

I følgende vil jeg redegøre for udviklingen af den danske abortlovgivning, fra omkring 1900 tallet og indtil i dag.

Op til 1866. Var straffen for at afbryde et svangerskab dødsstraf .

Fra 1866 og frem til 1930 , var straffen for en kvinde, der fik afbrudt sit svangerskab op til 8 års fængsel. Dette gjaldt både kvinden selv og eventuelle hjælpere ved indgrebet. Abort var kun legalt hvis graviditeten kunne medføre døden ( efter nødretsreglen).

1930 Straffeloven revideres i 1930. Den højeste straf for provokeret abort er nu 2 års fængsel eller hæfte. Desuden udvides nødretsreglen, og abort er hermed også lovlig i situationer hvor der var fare for kvindens helbred.
Denne udvidelse af nødretsreglen betød, at det nu blev lidt nemmere at få foretaget en legal abort, idet at det nu har været op til den enkelte læge at afgøre, hvorvidt kvindes helbred har været i fare ... Køb adgang for at læse mere

SSO om holdningen til og lovgivningen om abort fra 1900 til i dag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.