Bestemmelse af hårtykkelse - Bølgelære - Rapport i Fysik

 • HTX 2. år
 • Fysik A
 • 12
 • 11
 • 1511
 • PDF

Bestemmelse af hårtykkelse - Bølgelære - Rapport i Fysik

Denne rapport indeholder beskrivelsen af et et forsøg med hårtykkelse bestemmelse. Overordnet er emnet bølgelære.

Eksperimenterne inddeles i tre forsøg, der tilsammen fokuserer på anvendelsen af laserlys som værktøj til måling af hårtykkelse. Formålet med de følgende forsøg er:

1. Laserlys stråler gennem optisk gitter med kendt en gitterkonstant.
Vha. af forsøget kontrolleres bølgelængden og usikkerhedsberegningerne laves.

2. Måling på tynd metaltråd med diameter, der kontrolmåles med mikrometer.
Kontrol af metode – vha. gitterligningen bestemmes trådens diameter ved at betragte den som gitterkonstanten d.

3. Bestemmelse af hårtykkelse med angivelse af nøjagtigheden ude fra usikkerhedsberegningerne

Indhold

Formål 3
Teori 3
Materialer 5
Fremgangsmåde 5
Forsøg med gitteret 5
Forsøg med metaltråden 5
Forsøg med håret 6
Resultater 6
Kontrolforsøg 6
De tre hovedforsøg 7
Efterbehandling 7
Beregninger til kontrolforsøgene 7
Beregning af gitterets tykkelse 8
Beregning af metaltrådens Diameter 8
Beregning af hårtykkelsen 9
Diskussion 9
Usikkerhedsbergninger til gitterforsøget 9
Metaltrådforsøget og kontrolforsøget 10
Hårforsøget 10
Konklusion 11

Uddrag

MATERIALER
Følgende materialer blev anvendt til alle udførte forsøg:
- Laserstråler
- Metaltråd
- Hår
- Målebånd
- Saks
- Tape
- Gitter
- Mikrometer


FREMGANGSMÅDE
FORSØG MED GITTERET
Her kontrollerede gruppen laserens bølgelængde ved gennemgang af følgende trin:
1- Gitteret blev fastmonteret til laserens åbning med tape
2- Laserstråleren aktiveres
3- Afstanden mellem gitteret og væggen er samme som i de to kommende forsøg
4- Afstanden fra centrummet af diffraktionsmønsteret og det yderste punkt måles, da afstan-den mellem laserens punkter varierer.
5- Antal punkter fra centrummet til det yderste punkt tælles

FORSØG MED METALTRÅDEN
I dette forsøg skulle gruppen bestemme metaltrådens diameter. Følgende trin blev gennemgået:
1- Metaltråden blev fastmonteret til laserens åbning med tape
2- Laserstråleren aktiveres
3- Afstanden mellem metaltråden og væggen er samme som den sidstnævnte
4- Afstanden fra centrummet af diffraktionsmønsteret og det yderste punkt måles
5- Antal punkter fra centrummet til det yderste punkt tælles

FORSØG MED HÅRET
I det forsøg hvori vi skulle måle hårtykkelsen gennemgik vi i gruppen følgende trin:
1- Håret blev fastmonteret til laserens åbning med tape
2- Laserstråleren aktiveres
3- Afstanden mellem håret og væggen er den samme som de to forrige
4- Antal af prikker fra diffraktionsmønsterets centrum til den det yderste punkt tælles
5- Afstanden fra centrummet af diffraktionsmønsteret og det yderste punkt måles... Køb adgang for at læse mere

Bestemmelse af hårtykkelse - Bølgelære - Rapport i Fysik

[6]
Bedømmelser
 • 10-12-2010
  Rapporten er meget professionelt udført og godt bearbejdede. Rapporten hjalp mig frem til fejlkilde hvad hår forsøget andgår
 • 21-03-2015
  Det der er godt, er at der angives en karakter og at folk kan kommentere som de har lyst på selve opgaven.
 • 12-03-2014
 • 22-01-2014
  Fantastisk rapport, thumbs up (Y)