Gitterkonstant - Rapport i Fysik

 • HTX 2. år
 • Fysik B
 • 12
 • 7
 • 1439
 • PDF

Gitterkonstant - Rapport i Fysik

Formål
At bestemme gitterkonstanten for et optisk gitter, gennem brug af en laser, og eftervise gitterligningen.

Lavet ud fra bogen Orbit B Fysik HTX

Lærers kommentar

Fornuftigt teoriafsnit om gitterligningen. God ”trekants”-udledning af selve gitterligningen. Du burde måske nævne Huygens princip: når en bølgefront rammer nogle slidser eller huller, vil disse huller være udgangspunkt for nye ringbølger (eller kuglebølger). Huygens princip er en forudsætning for den figur, du anvender. Resultatbehandlingen er fin – det er godt, at du beregner det max. antal ordener! Også god drøftelse af usikkerhed/fejlkilder

Husk lige, at sinus skrives med lille s: sin(x).

Indhold

Formål 1
Teori 1
Interferensmønsteret 1
Konstruktiv og destruktiv interferens 2
Gitterligningen 2
Forsøg 3
Materialer 3
Fremgangsmåde 3
Resultater 5
Resultatbehandling 5
Vurdering 6
Konklusion 6

Uddrag

Fremgangsmåde
Placer laseren så den skyder en stråle gennem det optiske gitter vinkelret på gitteret. Resultatet vil være en række lyspletter, der falder i styrke nu længere de kommer fra den midterste plet, på væggen overfor. Der skal være mindst en halv meter mellem væggen op lyspletterne.
Opmål afstanden L mellem det optiske gitter og dens midterste plet (Prikken af 0. orden), mellem 0. ordnes pletten op pletterne af højere orden (n=1, 2, 3 osv.) både mod venstre og højere for bagefter at tage et gennemsnit.
Lav samme forsøg, nu med gitre med kendte gitterkonstanter og gentag samme slags opmålinger som før. Det er nu muligt at finde bølgelængden (λ) ved brug af gitterligningen. Gør dette op sammenlign med tabelværdien (λ=635 nm).
Indsæt gitteret G4 og beskriv observationerne.
Observer og beskriv diffraktionen ved et menneske hår... Køb adgang for at læse mere

Gitterkonstant - Rapport i Fysik

[2]
Bedømmelser
 • 08-02-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  God opgave med gode forklaringer.
 • 24-05-2021
  Givet af 3.g'er på STX