STX Fysik A 2011 19. maj - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 12
 • 17
 • 1886
 • PDF

STX Fysik A 2011 19. maj - Vejledende besvarelse

Skriftlig Fysik, STX A-niveau. 19. Maj 2011, 1. eksamen.

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig fysik STX A-Niveau. Sættet er fra sommereksamen, d. 19. maj 2011.

Opgaverne 1-7 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i fysik.

Opgaven er lavet og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

1. Gravity Probe-B

Denne opgave fortæller om en rumsondes heliumbeholdning, som bliver opvarmet. Du skal beregne tiden, det tager at opvarme heliumbeholdningen. Derefter skal du beregne massen af heliumbeholdningen.

2. Radioaktivt sporstof

Her skal du opstille reaktionsskemaet for dannelse af 82Rb i en isotopgenerator. Derefter skal du bestemme, hvor mange henfald af 82Rb der vil ske i den væske, som indsprøjtes i en patient.

3. Proxima Centauri

I denne opgave skal du bestemme den bølgelængde, hvorved intensitetsfordelingen som funktion af bølgelængden har sit maksimum. Derefter skal du beregne stjernen Proxima Centauris radius ud fra stjernens udstrålede effekt. Til sidst skal du beregne antallet af år, som det tager Proxima Centauri at foretage et omløb om dobbeltstjernen.

4. Kanonkonge

Opgaven handler om en kanonkonge, som bliver skudt ud vha. et stempel inde i kanonen. Du skal beregne kanonkongens gennemsnitlige acceleration over en bestemt strækning. Du skal også beregne afstanden, som kanonkongen flyver i vandret retning, før han lander i sikkerhedsnettet.

5. Automatisk parkeringskælder

I denne opgave skal du bestemme tyngdekraften på en platform med en bil ovenpå. Platformen sænkes fra gadeplan ned i en parkeringskælder. Grafen i opgaven viser platformens hastighed som funktion af tiden. Du skal ud fra grafen bestemme, hvor langt ned platformen sænkes. Til sidst skal du bestemme størrelsen af den kraft, hvormed to lodrette kæder sænker platformen.

6. Nære galakser

Her skal du beregne galaksens nuværende fart væk fra os ud fra galaksens rødforskydning. Her er også givet en tabel med sammenhørende værdier for målte bølgelængder og afstande til nogle galakser. Du skal ud fra tabellen bestemme en værdi for Hubble-konstanten.

7. Armstrækninger

I denne opgave skal du vurdere, hvilken effekt en person, som udfører armstrækninger, yder under den del af bevægelsen, hvor armene strækkes.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 2.b.

Henfaldskonstanten k for rubidium-82 kan bestemmes med følgende formel:
k=ln⁡(2)/T_(1/2)
Vi indsætter følgende størrelser angivet i SI-enheder i formlen:
- Halveringstiden for rubidium-82: T_(1/2)=1,25 minutter=75,0 s
k=ln⁡(2)/(75,0 s)=9,24196∙(10)^(-3) s^(-1)
Antal kerner N0 ved indsprøjtning kan beregnes med følgende formel:
A_0=k∙N_0

N_0=A_0/k
Vi indsætter følgende størrelser angivet i SI-enheder i formlen:
- Aktiviteten ved indsprøjtning: A_0=1,48∙(10)^9 Bq
- Henfaldskonstanten: k=9,24196∙(10)^(-3) s^(-1)
N_0=(1,48∙(10)^9 Bq)/(9,24196∙(10)^(-3) s^(-1) )=1,6014∙(10)^11
Antal kerner N4 efter 4 minutter kan beregnes med følgende formel:
N_4=N_0∙e^(-k∙t)
Vi indsætter følgende størrelser angivet i SI-enheder i formlen... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2011 19. maj - Vejledende besvarelse

[33]
Bedømmelser
 • 19-04-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 8. klasse
  Okay besvarelse, med en del mangler, fuldført på en besværlig måde, dog er den besvaret.
 • 10-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Fedt at der bliver beskrevet så godt hvordan man løser opgaverne
 • 05-05-2015
  Fin opgave, god hjælp til at komme i gang!
 • 24-03-2015
  sammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmme