STX Fysik A 2011 12. august - Vejledende besvarelse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Fysik A
 • 12
 • 15
 • 1549
 • PDF

STX Fysik A 2011 12. august - Vejledende besvarelse

Skriftlig Fysik, STX A-niveau. 12. August 2011

Vejledende besvarelse af eksamenssættet i skriftlig fysik STX A-Niveau. Sættet er fra d. 12. august 2011.

Opgaverne 1-7 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i fysik.

Opgaven er lavet og kvalitetssikret af Studienet.dk

Indhold

1. Türanor

I denne opgave skal du beregne nyttevirkningen af nogle solceller. Derefter skal du bestemme afstanden, som Türanor kan sejle med en bestemt fart udelukkende vha. af et fuldt opladet batteri.

2. Stålværk

Opgaven fortæller om et stålværk, hvor jernaffald smeltes i en stor smelteovn. Du skal bestemme strømstyrken gennem jernet, når spændingsfaldet mellem elektroderne er 900 V. Derefter skal du bestemme tiden, som det tager at smelte jernaffaldet med en bestemt effekt.

3. Dobbeltstjernen Sirius

Her skal du bestemme bølgelængden, hvorved intensitetsfordelingen som funktion af bølgelængden har sit maksimum for stjernen Sirius B. Du skal også bestemme stjernens densitet.

4. Meget gammelt vand

I denne opgave skal du opstille reaktionsskemaet for henfald af 81Kr. Derefter skal du bestemme aktiviteten af 81Kr i en bestemt vandprøve. Til sidst skal du bestemme alderen af vandet under Farafra oasen.

5. Enterprise

Opgaven handler om en karrusel, som roterer med omløbstiden 4,2 s. Du skal beregne karrusellens kabiners fart. Derefter skal du tegne kræfterne, som virker på kabinen.

6. E-bike

Her skal du bestemme, hvor lang tid det tager for en cyklist at køre en bestemt strækning på en e-bike med en bestemt fart. Tabellen viser sammenhørende værdier for tiden og den tilbagelagte strækning for cyklisten. Du skal ud fra tabellens data bestemme tidspunktet, hvor cyklisten kører 25 km/t. Til sidst skal du bestemme den største effekt, cyklisten selv yder i en specifik periode.

7. Metro

Her er givet en graf, som viser lufttrykket forrest i et bestemt tog som funktion af tiden. Du skal ud fra grafen vurdere den største acceleration under nedbremsningen.

Uddrag

Her er et uddrag af opgave 2.b.

Vi antager at i denne opgave, at der er tale om et lukket system, hvorved al varmen går til jernet. Derudover antager vi, at jernet er 1538 °C varmt fra start. Da dette er jerns smeltepunkt, vil al energien gå til at smelte det. Der finder altså ingen opvarmning sted.
Varmen Q, som kræves for at smelte jernet, kan bestemmes med følgende formel:
Q=m∙L_s
Vi indsætter følgende størrelser angivet i SI-enheder i formlen:
- Massen af jern: m=80∙(10)^3 kg
- Jerns specifikke smeltevarme: L_s=275∙(10)^3 J/kg
Q=80∙(10)^3 kg∙275∙(10)^3 J/kg=2,2∙(10)^10 J
Tiden t, det tager at smelte jernet, kan bestemmes med følgende formel... Køb adgang for at læse mere

STX Fysik A 2011 12. august - Vejledende besvarelse

[22]
Bedømmelser
 • 24-06-2012
  Rigtig god hjælp til dem der skal til eksamen!! Ganske udmærket
 • 11-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Den bedste............................................................
 • 29-10-2019
  good
 • 25-05-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Gode besvarelser til opgaverne ;)

Materialer relateret til STX Fysik A 2011 12. august - Vejledende besvarelse.