SRP | Finanskrisen | Samfundsfag A historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 27
 • 7437
 • PDF

SRP | Finanskrisen | Samfundsfag A historie A

Studieretningsprojekt (SRP) i fagene samfundsfag A og historie A om finanskrisen og den økonomiske krise i 30'erne i USA.

SRP'et gennemgår baggrunden for de to kriser, og de sammenlignes. Til sidst i opgaven bliver der givet løsningsforslag til finanskrisen.

SRP'et er skrevet i 2011.

Opgaveformulering

Kortfattet redegørelse for baggrunden af den økonomiske krise i 1930’erne og den økonomiske krise i dag.
Med udgangspunkt i selvvalgte økonomiske teorier analyseres forskelle og ligheder mellem de to kriser.
Løsningsforslag til nuværende, økonomiske krise.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1 Abstract 1
2 Indledning 2
3 Kortfattet redegørelse for baggrunden af den økonomiske krise i 1930'erne og den økonomiske krise i dag
3.1 Den økonomiske krise i 1930'erne. 3
3.1.1 USA i 1920'erne: Vækst og økonomisk fremskridt 3
3.1.2 Virksomhedernes underskud 4
3.1.3 Fra krak til økonomisk krise 4
3.2 Den økonomiske krise i dag 5
3.2.1 Den finansielle omvæltning 6
3.2.2 Fra et amerikansk problem til et globalt problem 8
4 Med udgangspunkt i selvvalgte økonomiske teorier analyseres forskelle og ligheder mellem de to kriser 9
4.1 Det økonomiske kredsløb – den finansielle sektor 9
4.2 Globaliseringen 11
4.3 Protektionisme 12
4.4 Pengepolitik 13
4.5 Finanspolitik 13
5 Løsningsforslag til nuværende, økonomiske krise 16
5.1 Keynes: Mangel på efterspørgsel – ekspansiv finans- og pengepolitik er svaret 16
5.2 Milton Friedmann: Keynes tager fejl 18
5.3 Løsningsforslag til nuværende Finanskrise: Keynesianisme eller monetarisme? 19
6 Konklusion 22
7 Litteraturliste 24

Uddrag

2 Indledning
Både den økonomiske krise i 1930'erne og den økonomiske krise i dag har haft kolossale, økonomiske konsekvenser for USA og resten af verden. USA's økonomi blomstrede i årene op til begge kriser, indtil store dele af det økonomiske system kollapsede – hvordan kunne det ske?

Opgaven beskæftiger sig med krisen i 1930'erne og krisen i dag og dækker en kombination af fagene samfundsfag og historie. I opgaven sættes der fokus på USA, da det var i USA, at begge kriser startede.

Opgaven lægger ud med en redegørelse for baggrunden for begge kriser, hvor der sættes fokus på årsager til kriserne og vigtige, historiske begivenheder. Som baggrund for den historiske krise i 1930'erne præsenteres begivenheden, ”Sorte Tirsdag”, hvor Wall Street-krakket nåede sit højdepunkt, og i forbindelse med den nuværende krise beskrives problemerne ved subprime-lån samt Lehmann Brothers' konkurs.

Baggrunden for kriserne leder opgaven over i analysen, hvor de to kriser sammenlignes. Forskelle og ligheder belyses, hvor relevant, samfundsfaglig teori inddrages. Sammenligningen dækker bl.a. over den finansielle sektors betydning for kriserne i det økonomiske kredsløb, men også globaliseringens betydning for, at kriserne spredte sig fra USA til mange andre lande. Analysen vil efterfølgende omhandle den anvendte finans- og pengepolitik under begge kriser.

Endelig diskuteres løsningsforslag til den nuværende, økonomiske krise, hvor den keynesianske og monetaristiske kriseteori sættes over for hinanden. Fordele og ulemper ved teorierne belyses, og diskussionen slutter af med et interview af Jesper Berg, hvor hans løsningsforslag til den nuværende krise præsenteres... Køb adgang for at læse mere

SRP | Finanskrisen | Samfundsfag A historie A

[4]
Bedømmelser
 • 17-11-2015
  super fed. Keynes afsnitter var perfekt. Kunne godt bruge en smule korrekturlæsning
 • 06-06-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Super god opgave. Især sammenligningen af den keynesianske og monetaristiske kriseteori.
 • 26-03-2014
  var en rigtig god inspiration
 • 10-03-2012
  OK opgave. Gav fin inspiration.