Ekstraktion af koffein fra kaffe

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • 11
 • 19
 • 8245
 • PDF

Rapport: Ekstraktion af koffein fra kaffe

Formålet er at finde ud af om forskriften INTERNATIONAL STANDARD ISO 10095 er optimal til formålet at finde koffein i kaffe.

Studienets kommentar

Slagteriskolen Roskilde 2003.

Indhold

Side 3 Indledning
Side 4 Teori om metodevaliderings forsøget
Side 5 Teori om metodevaliderings forsøget
Side 6 Teori om prøve-, genfinding-, blindprøvefremstilling og oprensning
Side 7 Teori om detektionsgrænse og systemtest
Side 8 Fremgangsmåde ved koffein i kaffe – Serie 1 – 6
Side 9 Fremgangsmåde ved koffein i kaffe – Serie 1 – 6
Side 10 Fremgangsmåde ved koffein i kaffe – Serie 1 – 6, parameter og rækkefølge i HPLC
Side 11 Fremgangsmåde ved koffein i kaffe – Serie 7
Side 12 Fremgangsmåde ved koffein i kaffe – Serie 7, parameter og rækkefølge i HPLC
Side 13 Udregning
Side 14 Resultater for Prøver, Gennemsnit, Spredning, Interval og CV %:
Side 15 Resultater for Genfindinger og Systemtest
Side 16 Resultater for systemtest
Side 17 Diskussion og delkonklusion
Side 18 Konklusion af systemtest
Side 19 Samlet Konklusion af metodevalideringen

Uddrag

Teori om metodevaliderings forsøget


Metodevalidering
Valideringen fortages for at sikre sig at en metode virker som den skal. Om metoden er pålidelig og giver den et resultat der er i overensstemmelse med det forventet resultat.
Validerer man et system kan det være relevant at validere, når systemet tages i brug for første gang, efter en flytning af systemet, eller hvis der ikke har været benyttet længe.
Her validerer vi kun på metoden.
Når man validere en metode benytter man sig af forskellige parametre. Disse siger på hver sin måde om metoden er optimal.

Vi har valideret på følgende parameteret:

- Robusthed: Her måles om metoden resultat påvirkes når der fortages ændringer og
tåler belastninger. Det kan være ændringer i flowet, kolonnetemperatur eller en ændring i den mobile fases sammensætning

- Nøjagtighed: Målet med alle analyser er som tidligere nævnt at komme så tæt som nødvendigt
på de ”rigtige” analyseresultater. For at kunne vurdere dette opererer man med begrebet nøjagtighed, som fremkommer ved sammenligning af de målte analyseresultater med et anerkendt ”rigtigt” analyseresultat: den nominelle værdi. Nøjagtighed kan kun beregnes, når de analyserede prøver har en kendt koncentration (nominel værdi) af det stof, der bestemmes. En nominel værdi kendes ikke for virkelige prøver, men begrebet er vigtigt i bedømmelsen af en analysemetodes eller et laboratoriums evne til at producere ”rigtige” værdier. I forbindelse med metodevalidering fremstiller man derfor prøver, hvor den nominelle værdi er kendt. Så vi kan kontrollere, hvor tæt analyserne kan komme på den ”rigtige” værdi. Dette kaldes kontrol af genfinding. Begrebet nøjagtighed angiver, hvor tæt det enkelte analyseresultat og den nominelle værdi ligger på hinanden. Da nøjagtighed bestemmes ud fra det enkelte analyseresultat, repræsenterer den en kombination af systematisk fejl og tilfældig fejl.
Man måler om resultatet er i overensstemmelse med den sande værdi. Har man
ikke en sand værdi fra f.eks. opslagsværk eller selve metoden, kan den findes ved
at lave genfindingsforsøg. Selv om vi har en opgiver værdi om hvor meget vi... Køb adgang for at læse mere

Ekstraktion af koffein fra kaffe

[4]
Bedømmelser
 • 16-11-2014
  virkelig god opgave som er nem at finder rundt i og som var virkelig brugbar til inspiration
 • 18-09-2011
  god opgave med brugbare beskrevelser
 • 11-12-2011
  Det var ikke særligt godt skrevet
 • 23-01-2011
  Givet af Studerende på 1. år
  God opgave, mange informationer