Biologi A STX - 30. maj 2016

Dette er Studienets besvarelse af opgaverne, der blev stillet i eksamenssættet til Biologi A på STX 30. maj 2016. Det er Studienets egen fagredaktør i biologi, der har besvaret eksamenssættet.

Her kan du se et udsnit af Studienets besvarelse af opgave 3.4 om trehaloseproduktion i gærceller:

Forklar forløbet af kurverne over biomasse og sucrosekoncentration, vist i figur 3.

Figur 3 viser, at kurven for sucrosekoncentration falder meget hurtigt de første 18 timer. Det skyldes, at cellerne bruger sukkeret til deres respiration og vækst, hvilket medfører en stigning i antallet af celler og dermed en øget biomasse. Samtidig fremgår det, at cellerne hurtigt omsætter en del af glucosen til trehalose.

Efter ca. 20 timer kan vi se, at sucrosekoncentrationen og biomassen stabiliseres. Der er stadig en smule sucrose tilbage i bioreaktoren, men mængden er for lille til, at cellerne kan fortsætte deres eksponentielle vækst. Fra 20 timer ser det således ud til, at den resterende sucrose hovedsageligt bruges til gærcellernes respiration – og evt. reproduktion i et omfang, der sikrer en stabil biomasse.

Trehalosekoncentrationskurven stiger, når biomassen vokser, da cellerne producerer trehalose. Men ved 18 timer, når cellerne konkurrerer om den begrænsede sucrosemængde, begynder...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A STX - 30. maj 2016

[3]
Bedømmelser
  • 02-02-2023
    Givet af 3.g'er på STX
  • 11-12-2021
    Givet af 3.g'er på STX
  • 24-11-2021
    Givet af 2.g'er på STX