Ondskaben i terror

Ondskaben i terror

EP Eksamensprojekt i psykologi C og historie B om ondskaben i terror.

Hovedspørgsmålet:
Hvad får mennesker med en normal og lykkelig opvækst til at udøve terroristiske handlinger mod andre?

Underspørgsmål:
Hvad er terror og hvilke former for terror findes der?

Uddrag

Hvad får mennesker, med en normal og lykkelig opvækst, til at udøve terroristiske handlinger mod andre?
Til besvarelse af dette spørgsmål har jeg valgt at beskæftige mig med Stanley Milgrams teori om lydighed og Albert Banduras teori om social indlæring, herunder menneskets psykologiske påvirkningsstrategier til at forsvare egne handlinger.
Jeg har valgt disse to teoretikere, da de begge arbejder inde for socialpsykologien, og derfor beskæftiger sig med mennesket som en helhed, og hvordan menneskets adfærd bliver påvirket af folk omkring os, frem for vores opvækst.
Stanley Milgram (1933-1984) Socialpsykolog på adskillige universiteter i USA. Gennemførte i 1961-63 Milgram-eksperimentet, som skulle vise hvor stor påvirkning en autoritet har på det enkelte menneskes valgfrihed, uafhængighed og samvittighed.
Albert Bandura (f.1925) Socialpsykolog og ny-behaviorist. Professor ved Stanford universitet i USA. I 90érne forskede Bandura, i voksne og unges aggressive adfærd, og hvordan menneskets adfærd udvikles i henhold til ens sociale netværk og bagvedliggende kognitive faktorer. Bandura... Køb adgang for at læse mere

Ondskaben i terror

[2]
Bedømmelser
  • 13-06-2012
    desværre kunne slet ikke bruge den
  • 05-06-2016
    Givet af HFe-elev på 2. år
    god til at komme i gang på