SRO om Dirty Dancing

  • STX 2.g
  • SRO (Musik A, Idræt B)
  • 12
  • 13
  • 3558
  • Word2003

SRO om Dirty Dancing

SRO i Musik A og Idræt B om Dirty Dancing bl. a. med analyse af "Love Man" af Otis Redding.

Opgaveformulering

I punktform ønskes et historisk overblik over situationen inden for populærmusikken og for moderne pardans i 1963, hvor spillefilmen "Dirty Dancing" foregår.

Dernæst analyseres et musiknummer fra filmen, som historisk set repræsenterede populærmusikken på dette tidspunkt. Analysen skal indeholde redegørelser for akkord- og melodisk materiale, grooves, instrumenter, arrangementer og tekster. Analysen skal pege hen imod en stilistisk karakteristik af musiknummeret.

Endvidere ønskes en analyse af et udvalgt klip fra "Youtube", som viser en dansescene fra filmen "Dirty Dancing". Ved hjælp af koreografen Rudolf Labans bevægelseslære beskrives elementer af dansens koreografi og samtidigt kommenteres forholdet mellem mand og kvinde. Herudfra fortolkes hvilke kropslige udtryk, den udvalgte dansesekvens formidler, og der tages stilling til, hvordan dansen stiller sig i forhold til moderne pardans i 1963.
Som afslutning på opgaven ønskes en vurdering af det analyserede musik- og dansemateriales betydning for hovedpersonen "Babys" udvikling i filmen "Dirty Dancing".

Indhold

Indhold 2
Opgaveformulering 3
Abstract 3
Indledning 3
Musikkens relevante genrer omkring 1960érne 4
Country 4
Blues 4
Rythm'n'blues 4
Rock'n'roll 5
Delkonklussion 5
Analyse af bluesnummeret ”love man” 5
Form analyse 5
Instrumenternes rolle 6
De relevante danse i 1963 7
Den latinamerikanske dans 7
Mambo 8
Delkonklusion 8
Analyse af dans 8
Kroppens som udtryksmiddel 8
Rudolf Laban og BESS konceptet 9
Effort 9
Space 9
Analyse af dans fra ”Dirty Dancing” 10
Vurdering af musik, dans og film 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12
Bilag: 13

Uddrag

Indledning
I denne opgave, vil jeg redegøre for det historiske perspektiv i den populære musik og dans i starten af 60érne. Ud fra filmen ”Dirty Dancing” vil jeg vurdere, hvilke musiske genrer og danse der vil være mest relevante, at gribe fat i. Derudover vil jeg analysere en dans og et musiknummer, fra den tid. I såvel dans som musik, vil jeg beskrive teorier omkring musik og dans, og på baggrund af disse lave en analyse. Denne analyse vil jeg bringe på filmen ”Dirty Dancing”, og vurdere betydningen af at dans og musik - som udtryk - kan ændre følelser og holdninger, og igangsætte en udvikling, hos hovedpersonen baby.

Musikkens relevante genrer omkring 1960érne
I dette afsnit vil musikkens relevante genrer for 1960érne kort blive beskrevet, samt hvilke karakteristika, der betegnes under de nedenstående genrer.

Country
Country musikken kan betegnes som en slags folkemusik. Den er formenligt opstået i USA, især fra de sydlige stater. Genren bliver også kaldt ”western”. Hvor vi straks tænker på ”the good old west”. Denne måde kan man også nemt se på country musikken på, da det har afstamning i folkemusikken. Musik instrumenter der bliver spillet på i country musikken, vil ofte være banjo, den spanske guitar eller western guitaren .

Blues
Bluesen er en meget gammel genre, som består af en helt specifik akkord sammensætning. Den mest almindelige blues kaldes ”12 takters blues”. Det vil sige at akkordrundgangen er på 12 takter. Disse 12 takter vil se sådan ud: 4 takter tonika, 2 takter subdominant, 2 takter tonika, 1 takt dominant, 1 takt subdominant, 1 takt tonika og til sidst 1 takt dominant. Denne rundgang kan spilles i alle tonearter, bare man holder sig til skemaet. Udover den specifikke rundgang, gør man også brug af bluenodes/blå toner. Hvor de 3 mest almindelige blå toner ligger en kvart tone under tertsen, kvinten og septimen. Et tredje karakteristika ved blues, er at man meget ofte ser septimer puttet på alle akkorder i rundgangen, hvilket giver den en lidt anspændt og sprød lyd. Blues er opstået i de helt sydlige stater i USA, blandt afroamerikanerne, og sidst i 50érne bliver bluesen elektrisk, dvs. man tager den elektriske guitar i brug .

Rythm'n'blues
Rythm'n'blues er ikke en specifik genre, men en samling, af jazz, gospel, blues og soul. Den har afstamning fra afroamerikanerne. Rythm'n'blues bliver tit betegnet som en ”race genre”. Genren blev tit betegnet af de konservative i USA, som vulgær, og de frygtede at den ville ”hjernevaske” de unge, fordi den havde undertoner af sex og drifter i sangteksterne ... Køb adgang for at læse mere

SRO om Dirty Dancing

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.