SRO om Den Amerikanske Drøm og Latinoer i Engelsk & Spansk

 • STX 2.g
 • SRO (Psykologi B, Spansk B)
 • 10
 • 16
 • 4165
 • PDF

SRO om Den Amerikanske Drøm og Latinoer i Engelsk & Spansk

SRO: Den Amerikanske Drøm.
Fag: Engelsk A og Spansk A.

Indeholder redegørelse for The American Dream, analyse af filmen "María llena eres de gracia" og artiklen "Coming to America, to Clean" skrevet af Ana Maria Corona.

I diskussionen inddrages digtet ”The New Colossus” af Emma Lazarus og sangen ”Dirty Boulevard” af Lou Reed.

Lærers kommentar

Engelsk:
- Indledning: God
- Redegørelse: Gode citater, men ikke for meget diskussion.
- Film om Maria: Go faktion, berettermodel, personkarakteristik, symboler og fortolkning.
- Going to America: Kommet godt rundt i alle hjørner og emner (men mangler beskrivelse på patos). Gode budskab!
- Diskussion: Ligheder mellem navne er ikke nødvendigt
- New Colossus: Godt!
- Dirty Blod: Godt! Gode argumenter.
- Konklussion: Skal afrundes lidt bedre.

Spansk:
- Form: Gode notehenvisninger, godt sprog! Dog ikke nødvendigt at oversætte citater.
- Indhold:
Pluds: Godt materialle! God introduktion og citater. Fokus og god brug af tekster.
Minus: Reality programmer er ikke væsentlige. Aktantmodellen skal forklares! Saml op på afsnittenes delkonklusioner.

Indhold

Indledning 4
Redegørelse af The American Dream 4
Filmanalyse af ”María llena eres de gracia” 5
Filmens handlingsstruktur 5
Personkarakteristik 6
Symboler 8
Fortolkning 8
Analyse og fortolkning af ”Coming to America, to Clean” 8
Diskussion 11
Digtet: ”The New Colossus” 11
Sangen: ”Dirty Boulevard” 12
Konklusion 12
Bilag 13
Bilag 1 13
Bilag 2 15
Bilag 3 16
Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning
”Den Amerikanske Drøm” er et hvidt begreb og det kan ofte ikke defineres endeligt. Der i alt omkring 35,2 millioner immigranter i USA, hvilket svarer til ca. 12,1 % af USA's befolkning. Hvad er det, som for disse immigranter til at søge USA? Jeg vil i denne opgave belyse emnet ud fra først en redegørelse, dernæst en analyse, og til sidst en diskussion. Det vil jeg gøre ud fra filmen, artiklen, digtet og sangen som står i problemformuleringen nedenunder.

Redegørelse af The American Dream
Idéen om Den Amerikanske Drøm går langt tilbage. Faktisk så langt tilbage, at drømmen er ældre end de forenede stater. Dengang havde man jo selvfølgelig også drømme. Men det var ikke blot drømme om en god familie og et godt liv. Det var også drømme om at eje land og grundlægge forretninger, hvilket er et tegn på drømme om rigdom og succes. F.eks. de mest lavt stillede, drømte altså allerede dengang om rigdom, frihed og glæde, ud fra hvad de individuelt kunne opnå og præstere.
Selvom Den Amerikanske Drøm er en smuk tankegang, har skabelsen og virkeligheden bag den i historien været grum, på grund af alle de krige, der har været til, for at skabe det USA vi kender i dag. Den Amerikanske Drøm blev først nævnt ved navn af James Truslow Adams, som er en amerikansk historiker og forfatter, i hans bog The Epic of America fra 1931... Køb adgang for at læse mere

SRO om Den Amerikanske Drøm og Latinoer i Engelsk & Spansk

[2]
Bedømmelser
 • 12-04-2016
  Den hjalp mig utroligt meget
 • 08-10-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  super.....................