SRP om Den Amerikanske Borgerkrig i Engelsk A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 27
 • 8879
 • PDF

SRP om Den Amerikanske Borgerkrig i Engelsk A og Historie A

SRP om Den Amerikanske Borgerkrig skrevet i Engelsk A og Historie A.

Den behandler årsagerne til den amerikanske borgerkrig ved at redegøre for årene forud for borgerkrigen, undersøge fire taler for perioden og diskutere forskellige historikeres syn på hvad de væsentligste årsager til borgerkrigens udbrud var.

Slutteligt vurderes de vigtigste årsager ved krigens udbrud, samt diskuteres det hvorfor sydstaterne følte at Lincoln truede deres livsstil med hans abolotionistiske politik.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Redegørelse for tidens hovedlinjer i samfundet 5
Konklusion på redegørelsen 6
Analyse af udvalgte taler 7
”Gettysburg Address” af Abraham Lincoln 1863 7
”Declaration of the Immediate Causes Which Induce and Justify the Secession of South Carolina from the Federal Union” af C. G. Memminger. 24. Dec. 1860 9
”Inaugural Address” af Jefferson Davis 12
”Lincoln first Inaugural Address” af Abraham Lincoln 15
Konklusionen på analysen 19
Diskussion og vurdering af borgerkrigens årsager 19
Konklusion på vurdering 23
Samlet konklusion 23
Litteraturliste 25

Uddrag

Indledning
Den amerikanske borgerkrig (1861–1865) delte USA i to, nordstaterne i unionen mod sydstaterne der ønskede at forlade denne. Borgerkrigen kostede 620.000 soldater livet, afskaffede slaveriet og genskabte den amerikanske union, der i dag er verdens eneste supermagt. Men hvilke omstændigheder gjorder at parterne følte sig nødsagede til at udkæmpe en så blodig borgerkrig? Hvilke årsager var de væsentligste til at nord – sydkonflikten resulterede i en så voldsom konflikt? Dette vil blive diskuteret og vurderet i den følgende opgave. I det følgende vil årsagerne til den amerikanske borgerkrig blive belyst ved hjælp af en grundig redegørelse for væsentlige økonomiske, sociale og politiske hovedlinjer i det amerikanske samfund umiddelbart før krigens udbrud, derudover vil opgaven gennem væsentlige politiske taler fra perioden og en argumentationsmæssig, retorisk og stilistisk analyse undersøge forskellene mellem henholdsvis nord- og sydstaternes opfattelse af problemerne i USA. Slutteligt vil der følge en diskussion og en vurdering af de væsentligste årsager til borgerkrigens udbrud.

Redegørelse for tidens hovedlinjer i samfundet
I dette kapitel redegøres der for de væsentligste økonomiske, sociale og politiske hovedlinjer umiddelbart før borgerkrigens udbrud i 1961.
USA var i året 1961 i høj grad et splittet land. De nordlige og sydlige stater var meget forskellige mht. de økonomiske, sociale og politiske hovedlinjer. Hvis vi ser på erhvervsstrukturerne, så var sydstaterne et landbrugssamfund, der satsede på plantagedrift, og hvis økonomi var baseret på eksportafgrøder, primært bomuld. Nordstaterne derimod var et industrisamfund, hvor den mekaniske, teknologiske og økonomiske udvikling samt udviklingen i befolkningstallet var langt større end i sydstaterne. Langt det meste af den massive indvandring til USA i årtierne op til borgerkrigen skete til nordstaterne, da det var lettere at få arbejde her end i sydstaterne. Desuden var de nyerhvervede territorier i nordvest meget attraktive for immigranter. Sydstaternes økonomi var som sagt primært baseret på bomuldsproduktionen. Der var i 1793 blevet udviklet en bomuldsrensemaskine ”the cotton gin”, der gjorde at en enkelt person kunne rense 100-150 kg bomuld om dagen, hvorimod det hidtil kun havde været muligt at... Køb adgang for at læse mere

SRP om Den Amerikanske Borgerkrig i Engelsk A og Historie A

[8]
Bedømmelser
 • 12-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  En rigtig god opgave, som omhandler meget af det jeg selv når ind over. God inspiration
 • 04-11-2011
  Det er en rigtig gennemarbejdet opgave. Rigtig flot og nem at overskue.
 • 25-09-2015
  ...........................................
 • 11-04-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Rigtig god inspiration!! og god opgave generelt