SRP: Den Amerikanske Borgerkrig og slaveri

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 12
 • 25
 • 8396
 • PDF

SRP: Den Amerikanske Borgerkrig og slaveri

SRP om slaveriet og den Amerikanske Borgerkrig i Historie og Engelsk.

Opgaven giver først en historisk gennemgang af optakten til krigen i forhold til forståelsen af slavespørgsmålets betydning for udbruddet af den amerikanske borgerkrig.

Til at undersøge de modsatrettede holdninger til slavespørgsmålet i forhold til Nord og Syd, vil der indgå en retorisk analyse af to taler: ”The Mudsill Theory” og ”No Compromise with the Evil of Slavery”. Her vil der være fokus på afsenderens opfattelse af slavespørgsmålet og måden der argumenteres på. En
fortolkning af talernes forhold til slaveriet vil blive udarbejdet, for at finde frem til den generelle
holdning, der gjorde sig gældende i Nord og Syd.

For at belyse hvordan de forskellige holdninger til slaveriet blev formidlet, og hvordan man søgte
at overbevise om disse, vil der indgå en analyse af to former for propaganda udsendt af
henholdsvis Nord og Syd. Til analysen vil propaganda vil billedet ”Slavery as it Exists in America. Slavery as it Exists in England” og Harriet Beecher Stowes roman “Uncle Tom's Cabin” blive behandlet, da begge kilder har en tydelig tendens.

En vurdering af kilderne har til hensigt at bedømme, hvilken rolle propagandaen for og imod slaveriet spillede.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Den Amerikanske Borgerkrig 4
Udviklingen af Nord og Syd 4
Slaverne: Plantagesamfundets fundament 4
Abolitionismen 5
Konflikt mellem Nord og Sydstaterne 5
Den politiske alvor 5
Opfattelse af slavespørgsmålet 6
Syds opfattelse af slavespørgsmålet 6
Nords opfattelse af slavespørgsmålet 9
Opfattelse i Nord og Syd 12
Propaganda for og imod slaveriet 13
Propaganda for slaveriet 13
Propaganda imod slaveriet 16
Propagandaens rolle 20
Konklusion 23
Litteraturliste 24
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Uddrag

Den amerikanske borgerkrig er en af USA's vigtigste, historiske begivenheder, der har været med til at forme samfundet til en nation, hvor alle uanset race har lige muligheder. Obama er et godt eksempel på den udvikling, der er sket med basis i borgerkrigen, som foranledigede, at slaveriet blev afskaffet og igangsatte en proces, hen imod det racefrie samfund som USA i dag er.
Under den amerikanske borgerkrig var USA splittet. Uenigheder mellem Nord og Syd skabte spændinger indbyrdes, som til sidst resulterede i, hvad nogle vil kalde en uundgåelig krig. En essentiel problematik mellem Nord og Syd var spørgsmålet om slaveriet. Denne opgave vil derfor behandle den amerikanske borgerkrig med fokus på slavespørgsmålet. Hvilken holdning havde Nord og Syd i forhold til slaveriet i USA, og hvordan søgte de at overbevise om deres synspunkt?
En historisk gennemgang af optakten til krigen vil tjene til forståelsen af slavespørgsmålets betydning for udbruddet af den amerikanske borgerkrig. Til at undersøge de modsatrettede holdninger til slavespørgsmålet i forhold til Nord og Syd, vil der indgå en retorisk analyse af to taler. I analysen af ”The Mudsill Theory” og ”No Compromise with the Evil of Slavery”, vil der være fokus på afsenderens opfattelse af slavespørgsmålet og måden der argumenteres på. En fortolkning af talernes forhold til slaveriet vil blive udarbejdet, for at finde frem til den generelle holdning, der gjorde sig gældende i Nord og Syd.
For at belyse hvordan de forskellige holdninger til slaveriet blev formidlet, og hvordan man søgte at overbevise om disse, vil der indgå en analyse af to former for propaganda udsendt af henholdsvis Nord og Syd. Til analysen vil propaganda billedet ”Slavery as it Exists in America.
Slavery as it Exists in England” og Harriet Beecher Stowes roman “ Uncle Tom's Cabin” blive anvendt, da begge kilder har en tydelig tendens. En vurdering af kilderne har til hensigt at bedømme, hvilken rolle propagandaen for og imod slaveriet spillede.
Slutteligt vil der blive konkluderet på Nord og Syds holdning til slavespørgsmålet, og deres måde at overbevise om denne på.

Abolitionismen
I Nord blev den generelle befolkning modstander af slaveriet. Det blev set som en økonomisk og politisk hindring for sydstaternes udvikling, da det økonomiske system ikke kunne indstille sig på reformer, så længe slaveriet eksisterede.6 Derudover anså man slaveriet som umoralsk og i strid med Uafhængighedserklæringens ”alle mennesker er skabt lige”. En organiseret bevægelse, med agitatoren William Lloyd Garrison som frontfigur, voksede sig frem i Nord. Abolitionismen, som bevægelsen kom til at hedde, ønskede slaveriet afskaffet. Da slaveriet udgjorde fundamentet i Syd, blev et angreb på dette set som et angreb på deres samfundsstruktur, livsstil og identitet.

Konflikt mellem Nord og Sydstaterne
Selvom Nord var imod slaveriet, kunne det ved lovgivning ikke afskaffes uden sydstaternes accept. Politisk set omfattede Unionen i starten af 1800-tallet lige mange slave- og slavefrie stater, hvilket sikrede balancen mellem Nord og Syd i Senatet. For fortsat at sikre denne, besluttede. Kongressen, at der skulle optages lige mange slavestater og slavefrie stater i Unionen. Denne ordning kom til at holde frem til 1850, hvor Californien søgte optagelse som slavefri stat. Balancen i Senatet var truet, og man udarbejdede 1850 kompromiset. Sydstaterne protesterede, da de frygtede en suveræn overbalance af slavefrie stater. Ligeså vagte kompromiset protest fra abolitionisterne i Nord, da kompromisets medførte en lovstramning, der gjorde det ulovligt at hjælpe flygtede slaver. Som reaktion på kompromiset, blev det litterære værk ”Uncle Tom's Cabin” udgivet af Harriet Beecher Stowe. Romanens popularitet steg hurtigt og forstærkede Nordens ubehag ved behandlingen af slaverne i Syd... Køb adgang for at læse mere

SRP: Den Amerikanske Borgerkrig og slaveri

[5]
Bedømmelser
 • 13-12-2016
  God hjælp til, hvordan jeg skulle opstille min egen opgave. Dog en smule uoverskuelig, en nummerering af overskrifterne havde været rigtig godt og ville gøre opgaven mere overskuelig for læseren.
 • 14-12-2014
  Første overblik er noget rodet, og lever ikke lige op til dens titel, mangler noget mere om selve krigen...
 • 03-12-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  ...........................................................
 • 28-08-2015
  .............................