Bolia - omverdensforhold og vækststrategier

 • HHX 2. år
 • Afsætning A
 • 10
 • 9
 • 2783
 • PDF

Bolia - omverdensforhold og vækststrategier

En besvarelse af en række spørgsmål om virksomheden Bolia, hvor der bl.a. fokuseres op Bolias omverdensforhold og vækststrategier.

Lærers kommentar

Super god opgave, rigtige gode besvarelser på spørgsmålene, og der er ikke noget der ikke er relevant. Rigtig rigtig fin opgave.

Elevens kommentar

I besvarelse af opgave 1, må man ikke nævne hvad virksomheden selv gør. Det er jeg kommet til i denne opgave. Det var den eneste fejl.

Indhold

1. Ejerne af Bolia ønsker at få et bedre overblik over forhold i Bolia's omverden der kan påvirke Bolia. I den sammenhæng bedes du analysere, hvilke forhold Bolia's fjernmiljø der kan på virke Bolia positivt og negativt.

2. Med afsæt i Porters værdikæde bedes du analysere, hvordan Bolia skaber værdi for deres kunder.

3. Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1 og 2 bedes du opstille en mulighed- og trusselsmatrix for Bolia.

4. Hvilke muligheder har Bolia for at opnå fremtidig vækst, herunder hvilke vækststrategier har Bolia historisk benyttet for at opnå den position på markedet de har nu.

5. Gør kort rede for de forskellige internationaliseringsmodeller, og kom ind på hvilken internationaliseringsmodel der bedst karakteriserer Bolia's internationale ekspansion.

6. Analyser Bolia's eksportberedskab.

7.Diskuter hvilke kriterier Bolia kan benytte til at vurdere om et givent land har eksportmæssige interesse for Bolia.

Uddrag

- Massemedierne: ved massemedier forstås tv, aviser, radio og en række blade og magasiner. Massemedierne kan både påvirke Bolia positivt og negativ. På den positive side kan massemedierne påvirke dem på den måde, at de kan kommer i massemediernes positive søgelyse, det kan de komme ved at sponsorer fx kendte personer... Køb adgang for at læse mere

Bolia - omverdensforhold og vækststrategier

[3]
Bedømmelser
 • 19-12-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Ikke hvad jeg forventede af et 10tal, men den er okay.
 • 30-01-2014
  stille rolig opgave ikke det store
 • 17-12-2018
  Givet af 3.g'er på STX
  hvor er kilderne ???