SRP: Archimedes' Phi og Samtiden i Matematik og Historie

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Matematik A)
  • 10
  • 24
  • 5728
  • PDF

SRP: Archimedes' Phi og Samtiden i Matematik og Historie

SRP om Phi (Archimedes) og hans samtid, hvor opgaven er udarbejdet i fagene Matematik A og Historie A. Jeg gør blandt andet rede for samtidens politiske periode, og herefter udledes Phi, hvorefter jeg til sidst kigger på indflydelsen som Archimedes har haft på eftertiden.

Opgaveformulering

-Redegør for den politiske periode omkring Archimedes tid
-Udled trin for trin hans udledning af Phi og analyser denne.
-Undersøg hvilken indflydelse han har haft.

Lærers kommentar

Matematikdelen kunne med rette have gjort kortere, da der ingen grund er til at gå så meget i dybden.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

English summary: 1
Indledning: 2
Den hellenistiske periode: 2
Politiske situation: 2
Kulturelle situation: 5
Archimedes ideer: 6
Fysikeren Archimedes: 6
Opfinderen Archimedes: 6
Matematikeren Archimedes: 7
Archimedes - Tallet Pi: 7
Opgaver for vurdering af (pi) π i henholdsvist 8,16,32,64 - kanter 19
Archimedes' indflydelse: 22
Konklusion: 23
Litteraturliste: 23

Uddrag

"INDLEDNING:
Hellenismens begyndelse skal findes ved Alexander den Stores regeringstid og varede indtil Octavians sejr over Cleopatra og Marcus Antonius ved Actium i 31 f.kr. Hellenismen defineres som en epoke hvor grækere besad den politiske magt i den østlige del af middelhavsområdet og i den nære Orient.

Ifølge denne definition ligger begrebet hellenisme i tankegangen, at de græske elementer kulturelt var dominerende. Det skal dog ikke forstås som et bestemt kulturelt indhold, snarere at den græske kultur var dominerende. Der var meget fokus på videnskaben i denne periode og en af de største matematikere nogensinde levede netop i denne tid, Archimedes.

Denne opgave indledes med at beskrive den politiske situation omkring middelhavet på Archimedes tid med udgangspunkt i de tre Storriger og deres interne stridigheder.

Ligeledes belyser opgaven den kulturelle situation omkring middelhavet med fokus på videnskaben og dets matematiske kunden. Inden for dette område vil jeg undersøge og udlede Archimedes metode for π, for til sidst at vurdere hans indflydelse på samtiden og eftertiden."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Archimedes' Phi og Samtiden i Matematik og Historie

[1]
Bedømmelser
  • 21-11-2011
    fin opgave. Man kan godt bruge den, men der mangler stadigvæk noget vigtigt du ikke har taget med i den opgave.