AT synopsis: A-bomben og USA under 2. verdenskrig

 • STX 2.g
 • AT (Historie A, Fysik A)
 • Ingen givet
 • 7
 • 2045
 • Word2007

AT synopsis: A-bomben og USA under 2. verdenskrig

Opgaven er skrevet i Historie A og Fysik A.
Fokusområder: A-bomben og USA under 2. verdenskrig

Problemformulering
I denne synopsis vil jeg undersøge nogle af ideerne bag USA´s atombombeprogram under 2. Verdenskrig – det såkaldte Manhattan projekt – og herunder belyse nogle forskellige årsager til hvorfor USA som de første udviklede og brugte A-bomben, og hvilke konsekvenser det havde. I den forbindelse vil jeg se på hvordan udviklingen af A-bomben blev legitimeret i USA, og herunder hvilken rolle de eksilerede europæiske videnskabsfolk i USA spillede for igangsættelsen af Manhattan-projektet. Desuden vil jeg kort redegøre for hvad en A-bomben er, samt hvilke fysiske begrænsninger og muligheder der lå i udviklingen af A-bomben. Herefter vil jeg med udgangspunkt i det naturvidenskabelige materiale, der er beskrevet i en bog lånt til formålet diskutere/vurderer om der er direkte grænser/muligheder bag udviklingen af A-bomben, og naturligvis hvilke konsekvenser dette havde for verdens opfattelse af A-bomben.

Elevens kommentar

"AT synopsis lavet til den mundtlige årsprøve i AT for 2.g'er indeholder alt det der er krævet, men kan virke lang især hvis den skal bruges til den efterfølgende eksamination, derfor er den udelukkende til inspiration, om hvad man kan komme ind på af vigtige problemstillinger"

Indhold

Problemformulering
Metode
Behandling af emnet:
Konklusion
Perspektivering
Referenceliste

Uddrag

Metode:
I arbejdet med problemstillingerne har jeg benyttet metoder fra hver af de to fag, som denne synopsis tager udgangspunkt i. Jeg har benyttet sekundærlitteratur for at få et overblik over denne periode, derudover har jeg benyttet en bogen om Manhattan-Projektet, se fodnote 1. Ud over dette har jeg anvendt primærlitteratur (kilder) til at belyse synopsens spørgsmål ud fra en historisk vinkel. Jeg har forsøgt at finde tilbage til de oprindelige kilder, for at undgå andre forfatteres subjektive holdning til emnet. Jeg er ligeledes opmærksom på at der findes en række materiale, som er utilgængeligt, da dette er fortroligt, men jeg har forsøgt at skabe et så reelt og præcist billede som muligt, ud fra det tilgængelige materiale. Wikipedia har også været anvendt, men her skal det bemærkes at da der er sandsynlighed for at det materiale, der forefindes her; kan være skrevet af ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis: A-bomben og USA under 2. verdenskrig

[2]
Bedømmelser
 • 01-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  God til inspiration til ens problemformulering :)
 • 23-05-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  god inspiration til at