[3]

STX Kemi A Eksamen – 22. maj 2015

Dette er vores vejledende besvarelse af STX Kemi A eksamenssættet fra fredag den 22. maj 2015.

Alle opgaverne i eksamenssættet er besvaret og regnet igennem af vores fagredaktør i kemi.

Der er i opgaverne 2.c og 4.c links til vores guides i kemi. Dermed kan du prøve at løse opgaverne alene med vores guides.

Opgave 1
a. Beregn pH i den vandige opløsning ved 25 °C
b. Bestem hvor stor en procentdel af bipropion der findes på baseform i blod med pH 7,4.
c. Undersøg, hvilken reaktionsorden omdannelsen af bupropion følger. Angiv en forskrift for koncentrationen af bupropion som funktion af tiden.
d. Forklar, hvorfor bupropions fordelingsforhold er meget større ved pH 7,4 end ved pH 3,0. Indrag både bupropions struktur og syre-base-egenskaber.

Opgave 2
a. Anfør formlen for jern(II)fumarat og for jern(III)fumarat.
b. Beregn, hvor stort et volumen af opløsning S der skal anvendes til fremstilling af standardopløsningen. Forklar hvordan fortyndingen foretages i et laboratorium.
c. Bestem massen af jern i multivitaminpillen.

Opgave 3
a. Gør rede for hvordan de to stereoisomere former adskiller sig fra hinanden.
b. Forklar navnet ud fra stoffernes strukturformel. Anfør, hvordan der i det systematiske navn skelnes mellem de to stereoisomere former.
c. Færdiggør reaktionsskemaet, og angiv reaktionstypen.
d. Bestem en mulig struktur for aromastoffet. Argumenter ud fra: emperisk formel, karakteristiske absorbtionsbånd i IR-spektret over 1500 cm-1, integralkurve, kemiske skift og koblingsmønstre i H-NMR-spektret.
e. Gør rede for, hvordan cumarsyremolekylet bindes og fastholdes til proteinet.

Opgave 4
a. Beregn den formelle stofmængdekoncentration af cobalt(II)chlorid i den fremstillede opløsning.
b. Beregn massen af det fremstillede CoC2O4·(2H2O)
c. Beregn ΔG° for reaktion 3 ved 500 °C. Kommenter resultatet.
d. Forklar på baggrund af beregninger, hvilken sammenhæng der er mellem grafens forløb og reaktion 2 og 3.

Her ser du uddrag fra besvarelsen af opgave 2 c:

- Absorbansen B er angivet til 0,053 og forskriften for tendenslinjen til grafen, hvor A afbilledes mod c(Fe2+), er angivet til: y = 0,0318x + 0,0064.

Værdien for absorbansen indsættes i udtrykket for tendenslinjen og dermed kan c(Fe2+) bestemmes.

       

                         

B stammer fra en opløsning, der er blevet fortyndet to gange. Først er 20 mL af den oprindelige opløsning fortyndet til 100 mL og dernæst er denne fortyndede opløsning blevet fortyndet yderligere 100 gange, hvormed B dannes. Kun den ..

 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

STX Kemi A Eksamen – 22. maj 2015

[3]
Bedømmelser
 • 30-03-2017
  god, brugbar og en fantastisk hjælp
 • 16-03-2016
  Brugbar opgave med gode forklaringer.
 • 01-06-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  fint fint fint fint fint