Scientology

Kort overblik over scientology

Fakta

 • Scientology er en religiøs filosofi, som er udviklet i 1950’erne af L. Ron Hubbard (1911-1986), som mente at have “opdaget” principperne bag scientology ved sine studier
 • L. Ron Hubbard æres i scientology, fx er hans fødselsdag en helligdag, og han anses som et vigtigt etisk forbillede
 • Church of Scientology (Scientologi Kirken på dansk) er en verdensomspændende religion, der bygger på scientologys religiøse filosofi
 • Scientology er en frelsesreligion, men er ikke baseret på guddommelige åbenbaringer
 • Church of Scientology har ca. 100.000-200.000 medlemmer, hvoraf ca. 500 i Danmark
 • Scientology er ikke et anerkendt trossamfund i Danmark
 • Scientology opfattes af sig selv som den endegyldige sandhed, religionernes religion – andre religioner, videnskaber og filosofier er kun delvist sande
 • Scientologys helligskrifter er L. Ron Hubbards omfangsrige produktion af åndelige tekster og foredrag
 • Scientology og mange af religionens begreber og symboler er registrerede varemærker

Forestillinger og praksis

 • Scientologys centrale forestilling er, at menneskets egentlige væsen er en evig, udødelig ånd, kaldet thetanen, som er fanget i den fysiske krop
 • Dianetik er både titlen på scientologys ældste og vigtigste helligskrift og navnet på scientologys lære om menneskets sind
 • Dianetik går ud på, at den ubevidste del af sindet (det reaktive sind) indeholder optegnelser om traumer fra dette og tidligere liv (engrammer), som er skyld i lidelse og begrænser mennesket
 • Den centrale religiøse praksis i scientology er auditering, en form for psykoterapi, der skal fjerne engrammer
 • Frelse er, at mennesket slipper for sine traumer, bliver uafhængig af kroppen og opnår fuldkommen erkendelse. Frelsen kaldes “fuldkommen frihed”
 • Scientology tror ikke på en transcendent gud (som fx Allah i islam eller Shiva og Vishnu i hinduismen), men opfatter “det uendelige” som guddommeligt
 • Scientology er udogmatisk. Det vil sige, at den ikke har læresætninger eller officielle sandheder, som scientologen skal tilslutte sig for at blive frelst

L. Ron Hubbard – religionens stifter

 • Scientology er stiftet af amerikaneren Lafayette Ronald Hubbard (1911-1986). Omtales som L. Ron Hubbard eller blot LRH.
 • Hubbard gjorde tjeneste som officer i den amerikanske flåde under anden verdenskrig
 • Hubbard levede i en længere periode af at skrive science fiction og fantasy– han vedblev at skrive romaner og noveller indtil nogle år før sin død
  • Romanen Battlefield Earth (1982) er filmatiseret med hjælp fra scientologer i Hollywood
 • Biografier om Hubbard har mytologisk karakter. Det vil sige, at de fremstiller Hubbard som en særlig person med særlige evner, fx at han kunne læse og skrive som 3-årig
 • Hubbards fødselsdag, 13. marts, fejres som en helligdag.
 • Hubbard er hverken en gud eller en profet, men hyldes og æres som religiøst forbillede, fordi han med sine “opdagelser” har gjort det muligt at få adgang til verdens visdom og åndelig frihed
 • Hubbard er ifølge scientology et mønstereksempel på, hvordan mennesker opnår frelse

Centrale forestillinger

Dualistisk verdensopfattelse – Theta og MEST 

 • Scientology har en dualistisk  kosmologi, dvs. at universet (kosmos) er todelt:
  • Den ene del af kosmos er theta, som er en godartet kraft eller et livsprincip, der eksisterer adskilt fra det fysiske univers.
  • Den anden del af kosmos er MEST (et anagram for de engelske ord for materie, energi, rum og tid), som repræsenterer den fysiske verden
 • Theta repræsenterer liv, frihed, fornuft og åndelighed (positivt), mens MEST repræsenterer død, bundethed, uvidenhed og fysiske ting (negativt)
 • Theta og MEST tænkes konstant at støde sammen med hinanden, hvor theta skal forsvare sig mod MEST (dvs. det gode skal forsvare sig mod det onde)
  • I sammenstødene tilføres MEST energi og livskraft fra theta, mens theta får højere lærdom om MEST
  • De konstante sammenstød mellem theta og MEST driver evolutionen
  • Kampen mellem theta og MEST kan forstås som en kaoskamp: Theta forsvarer kosmos mod at blive opløst i sammenstødene med MEST.
 • Mennesket er blevet til som en tilfældig konsekvens af sammenstød mellem Theta og MEST. (Se: Faktorerne)

Dualistisk menneskesyn – den evige ånd og den dødelige krop

 • Mennesket består af to elementer: Ånd og krop (dualisme)
 • Menneskets egentlige væsen er ånden, som kaldes  thetanen  – dette skal forstås som en personificering af theta, dvs. at en del af theta har givet liv til menneskekroppen
 • Thetanen er et evigt, udødeligt, åndeligt væsen
 • Thetanen er hundredevis af milliarder år gammel og har levet mange tidligere liv på jorden og på andre planeter
 • Thetanen har glemt sin oprindelige åndelige og udødelige natur og er fanget i den fysiske og dødelige me
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind