Islam

Korte fakta

 • Islam er den yngste af verdensreligionerne.
 • Islam opstod på den arabiske halvø i 600-tallet. 622 e.Kr. regnes som år 0 i den islamiske kalender.
 • Islam er meget strengt monoteistisk, dvs. at muslimer kun dyrker én gud.
 • Den ene gud, Allah, gav Muhammed åbenbaringer, som er nedskrevet i Koranen.
 • Muhammed blev Allahs profet og budbringer, da han delte åbenbaringerne med folkene i hjembyen Mekka
 • Mekka er den helligste by i islam, hvor helligstedet kabaen er religionens omdrejningspunkt (axis mundi).
 • Islam betyder “underkastelse” eller “hengivelse” og er positivt ladet på arabisk
 • Muslimer hengiver sig fuldstændig til den ene gud, Allah (en sammentrækning af al-Ilah = guden)
 • Islam har størst udbredelse i Asien og Afrika
 • Der er ca. 1,6 milliarder muslimer i verden

Islams tekster

De vigtigste tekster i islam er helligskriftet Koranen og de overleverede traditioner hadith.

Koranen

 • Koranen, arabisk al-Qurʼān, betyder “talen”, fordi Muhammed gentog åbenbaringerne mundtligt for sine tilhængere
 • Åbenbaret i brudstykker til profeten Muhammed via ærkeenglen Djibril
 • Koranen er Allahs ordrette tale
 • Koranen svarer i hellighed til Jesus i kristendommen
 • En muslim skal bestræbe sig på at lære at fremsige Koranen på arabisk
 • Koran-oversættelser er ikke Koranen, men en form for fortolkning eller kommentar
 • Koranen blev nedskrevet omkring 652 e.Kr. - 20 år efter Muhammeds død
 • Koranens tekst er meget vanskelig
  • Meget højtidelig stil fyldt med gådefulde ord og bogstaver
  • Der er mange steder i koranen, som er svære at forstå meningen med
 • For muslimer er Koranen det helligste og det smukkeste
 • Koranen er inddelt i 114 kapitler (kapitler)
 • Alle suraer har et unikt navn, fx Koen (sura 2)
 • Der er ingen kronologi i koranen; sura er sorteret efter længde (undtagen første sura)

Hadith

 • Hadither er ikke åbenbaringer som Koranen
 • En hadith er en nedskrevet overlevering om Muhammeds handlinger og udtalelser
 • Muhammed er et forbillede for alle muslimer, derfor bruges hadither til at fastslå Muhammeds sædvaner og livsførsl (sunna)
 • Hadither er vigtig for islamisk lov (fiqh og sharia )
 • Hadither fylder mange af Koranens “huller”
 • Alle hadither består af to elementer: beretterkæden og selve beretningen
  • Beretterkæden er de personer, der har fortalt overleveringen videre fra Muhammeds tid
 • Hadither bliver inddelt efter, hvor troværdige de er af hadith-kyndige:
  • Sand
  • Acceptere
  • Svag
  • Opdigtet
 • Vurderingen af hadithers troværdighed består af
  • Vurdering af beretterkæden ud fra biografier om alle kendte berettere
  • Vurdering af om indholdet er i overensstemmelse med Koranen og islams grundlæggende værdier
 • Enorme mængder hadither er udvalgt, sorteret og kommenteret i store hadith-samlinger(800-1000 e.Kr.)
 • Hadith-samlinger indeholder 4000-8000 hadither, hvoraf mange er gentagelser
 • Hadith-samlinger er ofte inddelt efter emner
 • Sunni- og shia-islam bruger ikke de samme samlinger

De seks trosartikler (arkan al-iman)

De seks trosartikler beskriver de seks ting, som sunni-muslimer tror på. Det kaldes også arkan al-iman.

1. Allahs enhed (tawhid)

2. Englene

 • Vigtige bindeled mellem Allah og mennesket.
 • Ærkeenglen Djibril åbenbarer Koranenfor Muhammed.
 • Engle har ingen fri vilje, men er skabt til at tjene og tilbede Allah.
 • Engle holder også øje med menneskets gerninger.

3. Bøgerne

 • Muslimer tror på de bøger, som Allah har åbenbaret via sine profeter.
 • Den vigtigste bog er Koranen, som er den endegyldige og fuldstændige åbenbaring.
 • De andre åbenbarede skrifter (fx moseloven og evangeliet) er forvrængede af jøderne og de kristne.

4. Profeterne 

 • Allah har sendt tusindvis af profeter med det samme budskab
 • Profetierne er blevet forvrænget, misforstået eller glemt indtil Muhammed kom som den sidste profet med den
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind